Scroll Top

Tải game

Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải & cài đặt game Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Thông tin hướng dẫn cách tải & cài đặt như sau:

Tải trực tiếp

Cách tảiĐường link
  • Tải 4 tập tin bên cạnh vào một thư mục.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin có đuôi.Exe để bắt đầu cài đặt.
VLTK2-setup
Phần 1
Phần 2
Phần 3

Tải bằng 360Play

Tải tập tin auto-update

Cách tải
Nhấp vào tại đây.

Tải bằng Vdownloader

Cách tảiĐường link
  • Nhấp vào biểu tượng logo Vdownloader bên cạnh.
  • Nhấp đôi chuột vào tập tin vừa tải về để thực hiện cài đặt.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2

Tải bằng µTORRENT

Cách tảiĐường link
  • Tải µTORRENT tại đây và cài đặt vào máy tính (nếu máy tính chưa cài đặt µTORRENT).
  • Nhấn vào link bên cạnh để tải tập tin về cài đặt.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ 2