Scroll Top

Tải game

Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải & cài đặt game Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Thông tin hướng dẫn cách tải & cài đặt như sau:

Tải trực tiếp

Tải bằng 360Play

Tải tập tin auto-update

Cách tải
Nhấp vào tại đây.
  • Sau khi tải hoàn tất, quý nhân sĩ chạy file autoupdate là có thể vào game bình thường.

Tải bằng Vdownloader

Tải bằng µTORRENT