Scroll Top

Nhiệm vụ nhập môn

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Thiếu Lâm phái.
 • NPC liên quan: Huyền Từ, Huyền Minh, Hỏa Công Đầu, Hương Khách.
 • Các bước thực hiện: Nhân vật nam sau khi đạt cấp 10 đến Thiếu Lâm phái đối thoại với Huyền Từ chọn "Ta muốn gia nhập Thiếu Lâm".
Hình ảnhGhi chú

 • Huyền Từ (199/198)
 • Sau khi đối thoại với Huyền Từ Phương Trượng bảo đồng đạo gặp Huyền Minh

 • Huyền Minh (192/197)
 • Huyền Minh bảo đồng đạo đến khe suối trước cửa chùa gặp Hỏa Công Đầu

 • Hỏa Công Đầu (177/203)
 • Hỏa Công Đầu yêu cầu 50 đồng tiền nhang đèn, trước khi tẩy trần tịnh thân
 • Quay về gặp Huyền Minh, bảo đồng đạo cúng 1 chén cháo Lạp Bát tỏ lòng thành kính

 • Hương Khách(191/211)
 • Gặp Hương Khách ngỏ lời xin 1 chén cháo
 • Hương khách yêu cầu 3 Bánh Ngô để đổi lấy cháo Lạp Bát
 • Đồng đạo mở bảng Kỹ năng sống (F5) nhấn vào biểu tượng để làm Bánh Ngô. Đem 3 Bánh Ngô đưa Hương khách để lấy cháo Lạp Bát

 • Huyền Minh (192/197)
 • Mang cháo Lạp Bát về đưa cho Huyền Minh
 • Huyền Minh bảo đồng đạo về gặp Phương Trượng Huyền Từ phục mệnh

 • Huyền Từ (199/198)
 • Sau quá trình tẩy trần và dâng cháo Lạp Bát thành tâm kính Phật. Đồng đạo gặp Huyền Từ cắt tóc quy y, gia nhập Thiếu Lâm
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Thiếu Lâm

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
Ngoại trang môn pháiĐiểm Danh vọng

 

10 Danh vọng

Phần thưởng gia nhập trường phái

Sau khi gia nhập môn phái, đồng đạo có thể đến gặp sư phụ trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.

 

Thiếu Lâm Tục GiaThiếu Lâm Thiền TôngThiếu Lâm Võ Tông
Bái Sư Huyền Bi (208/200) Huyền Hối (204/202) Huyền Khổ (196/194)
Nhận kỹ năng Hỗn Thiên Nhất Khí Công Thiếu Lâm Thiền Viên Công Thiếu Lâm La Hán Công
Nhận binh khí Giới Đao, Thủy Hỏa Côn Tích Trượng Phi Ngư Thủ

Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ Cơ Duyên. Tùy theo đẳng cấp, nhiệm vụ Sư môn chia ra 3 cấp:

Nhiệm vụ sư môn

Giới thiệu
Nhiệm vụ đơn giản Nhân vật từ cấp 10 trở lên
Nhiệm vụ tiêu chuẩn Nhân vật từ cấp 30 trở lên
Nhiệm vụ khiêu chiến Nhân vật từ cấp 60 trở lên
Hướng dẫn tham gia

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn.

Hình ảnhGhi chú

 

 

 • Huyền Từ (199/198).
 • Đến gặp Phương Trượng Huyền Từ để nhận nhiệm vụ Sư môn.
 • Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận nhiệm vụ Cơ Duyên.
 • Theo chỉ định của Phương Trượng, đồng đạo đi đánh đủ số quái vật mà Phương Trượng yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, đồng đạo quay về phục mệnh.

Lưu ý

 • Sau khi giao nhiệm vụ, Phương Trượng sẽ đưa đồng đạo đến khu vực có loại quái phù hợp.
 • Hệ thống sẽ phát thông báo cho đồng đạo biết khi nào đã đánh đủ quái.
Phần thưởng
 • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm Sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
 • Mỗi 50 điểm Sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho nhân sĩ một Lệnh Bài Sư Môn.
 • Điểm Sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí Sư môn.
Nhiệm vụ cơ duyên
 • Nhân sĩ trong lúc nhận nhiệm vụ sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
 • Phương pháp hoàn thành: Nhân sĩ được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, nhân sĩ sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, nhân sĩ mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian thực hiện.
 • Phần thưởng: Nhận được mật tịch Sư môn hay các mật tịch khác.
Để trở thành đệ tử của Võ Đang phái, quý nhân sĩ phải thực hiện các bước nhiệm vụ nhập môn như sau:

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Võ Đang Phái.
 • NPC liên quan: Tử Hạc Chân Nhân, Trương Ngọ Dương, Lưu Manh.
 • Các bước thực hiện: Đồng đạo đạt cấp 10, đến Võ Đang Phái gặp Chưởng môn Tử Hạc Chân Nhân đối thoại, chọn "Ta muốn gia nhập Võ Đang".
Hình ảnhGhi chú

 • Tử Hạc Chân Nhân
  (229/207).
 • Đến Chưởng môn Tử Hạc Chân Nhân nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.

 • Trương Ngọ Dương
  (239/207).
 • Đến Trương Ngọ Dương học thuộc đạo đức kinh.

 • Đáp án lần lượt là các dòng: 3-2-3-4-1.

 • Minh Nguyệt
  (218/208).
 • Đến Minh Nguyệt mua Hiệp Thiếu Kiếm và Thiên Tửu.
 • Quay lại Trương Ngọ Dương đưa Hiệp Thiếu Kiếm và Thiên Tửu. Khẩu nạp thuần dương khí, thân luyện Tử Kim Đơn!

Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Võ Đang

Phần thưởng

Sau khi gia nhập môn phái, đồng đạo có thể đến gặp sư phụ trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.

 

Võ Đang Tục GiaVõ Đang Đạo Gia
Bái Sư Đại Kiếm Châu (237/210) Du Chấn Sinh (226/204)
Nhận kỹ năng Võ Đang Kỳ Kinh Võ Đang Kiếm Kinh
Nhận binh khí Phán Quan Bút Linh Xà Kiếm

Sau khi đã gia nhập môn phái, quý nhân sĩ có thể đến bang chủ để nhận nhiệm vụ Sư môn. Chi tiết cụ thể như sau:

Nhiệm vụ Sư môn

Giới thiệu

Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ cơ duyên. Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ Sư môn chia ra 3 cấp:

Nhiệm vụ đơn giản Nhân vật từ cấp 10 trở lên
Nhiệm vụ tiêu chuẩn Nhân vật từ cấp 30 trở lên
Nhiệm vụ khiêu chiến Nhân vật từ cấp 60 trở lên
Hướng dẫn tham gia

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn.

Hình ảnhGhi chú

 

 

 • Tử Hạc Chân Nhân
  (229/207).
 • Đến gặp Chưởng môn Tử Hạc Chân Nhân để nhận nhiệm vụ Sư môn.

 • Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ cơ duyên.

 • Theo chỉ định của Chưởng môn, bạn đi đánh đủ số quái vật mà Chưởng môn yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, bạn quay về phục mệnh.

Lưu ý

 • Sau khi giao nhiệm vụ, Chưởng môn sẽ đưa nhân sĩ đến khu vực có loại quái phù hợp.
 • Hệ thống sẽ phát thông báo cho nhân sĩ biết khi nào đã đánh đủ quái.

Phần thưởng

 • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm Sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
 • Mỗi 50 điểm Sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho nhân sĩ một Lệnh Bài Sư Môn.
 • Điểm Sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí Sư môn.

Nhiệm vụ cơ duyên

 • Nhân sĩ trong lúc nhận nhiệm vụ Sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
 • Phương pháp hoàn thành: Nhân sĩ được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, nhân sĩ sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, nhân sĩ mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian thực hiện.
 • Phần thưởng: Nhận được mật tịch Sư môn hay các mật tịch khác.

Để trở thành đệ tử của Nga My phái, quý nhân sĩ phải thực hiện các bước nhiệm vụ nhập môn như sau:

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Nga My Phái
 • NPC liên quan: Chân Như Sư Thái, Chu Thiện Nhân, Nạn dân (Giáp, Ất, Bính, Đinh).
 • Các bước thực hiện: Nhân vật nữ sau khi đạt cấp 10, có thể đến Nga My Phái gặp Chưởng môn Chân Như Sư Thái, chọn "Ta muốn gia nhập Nga My".
Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Chu Thiện Nhân - Thành Đô (245/221).
 • Chân Như Sư Thái bảo bạn đến gặp Chu Thiện Nhân ở Tín Tương Tự Thành Đô, cứu giúp dân nghèo đang bị hạn hán.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Nạn dân: Đứng gần mỗi cổng thành Thành Đô.
 • Chu Thiện Nhân nhờ bạn thông báo cho 4 nạn dân Giáp, Ất, Bính, Đinh ở gần mỗi cổng thành đến lấy đồ cứu tế.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Lưu Manh: (Xuất hiện ở Tây Thành Đô và ngoại thành các thành thị khác)
 • Bạn quay về gặp Chu Thiện Nhân thì được biết, một số lưu manh thừa cơ vơ vét hàng trong cửa tiệm, làm cho vật giá leo thang.
 • Đến Tây Thành Đô giáo huấn lưu manh, mang về 2 bình thiêu tửu làm bằng chứng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Chân Như Sư Thái (205/197)
 • Mang thiêu tửu về giao cho Chu Thiện Nhân. Ông ta đưa cho bạn một bức thư, nhờ đồng đạo chuyển cho Chân Như Sư Thái.
 • Quay về Nga My Phái gặp Chân Như Sư Thái phục mệnh.
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Nga My

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
Ngoại trang môn pháiĐiểm danh vọng
Võ Lâm Truyền Kỳ II 10 Danh vọng
Phần thưởng gia nhập trường phái

Sau khi gia nhập môn phái, đồng đạo có thể đến gặp sư phụ trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.

 

Nga My Phật GiaNga My Tục Gia
Bái Sư Tuệ Tâm Sư Thái (201/199) Huệ Âm Sư Thái (202/194)
Nhận kỹ năng Ngọc Nữ Tâm Kinh, Quan Âm Quyết Vọng Nguyệt Tâm Pháp, Tùy Ý Khúc
Nhận binh khí Linh Xà Kiếm Ngọc Vận Cầm

Sau khi đã gia nhập môn phái, quý nhân sĩ có thể đến bang chủ để nhận nhiệm vụ Sư môn. Chi tiết cụ thể như sau:

Nhiệm vụ Sư môn

Giới thiệu

Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ Cơ Duyên. Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ Sư môn chia ra 3 cấp:

Nhiệm vụ đơn giản Nhân vật từ cấp 10 trở lên
Nhiệm vụ tiêu chuẩn Nhân vật từ cấp 30 trở lên
Nhiệm vụ khiêu chiến Nhân vật từ cấp 60 trở lên
Hướng dẫn tham gia

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn.

Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Chân Như Sư Thái (205/197)
 • Đến gặp Chưởng môn Chân Như Sư Thái để nhận nhiệm vụ Sư môn.
 • Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận nhiệm vụ Cơ Duyên.
 • Theo chỉ định của Chưởng môn, đánh đủ số quái vật mà Chưởng môn yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu thì quay về phục mệnh.

Lưu ý

 • Sau khi giao nhiệm vụ, Chưởng môn sẽ đưa nhân sĩ đến khu vực có loại quái phù hợp.
 • Hệ thống sẽ phát thông báo cho nhân sĩ biết khi nào đã đánh đủ quái.

Phần thưởng

 • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm Sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
 • Mỗi 50 điểm Sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho nhân sĩ một Lệnh Bài Sư môn.
 • Điểm Sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí Sư môn.

Nhiệm vụ Cơ Duyên

 • Nhân sĩ trong lúc nhận nhiệm vụ Sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
 • Phương pháp hoàn thành: Nhân sĩ được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, nhân sĩ sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, nhân sĩ mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian thực hiện.
 • Phần thưởng: Nhận được mật tịch Sư môn hay các mật tịch khác.

Để trở thành đệ tử của Ngũ Độc phái, quý nhân sĩ phải thực hiện các bước nhiệm vụ nhập môn như sau:

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Ngũ Độc giáo.
 • NPC liên quan: Bạch Doanh Doanh, Câu Sách, Phương Viên, Vưu Dung, Tây Đồ.
 • Các bước thực hiện: Nhân vật sau khi đạt cấp 10 đến Ngũ Độc đối thoại với Bạch Doanh Doanh chọn "Tại hạ muốn gia nhập Ngũ Độc giáo".
Các bước thực hiệnGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bạch Doanh Doanh
  (201/198).
 • Nếu muốn gia nhập Ngũ Độc giáo phải được sự đồng ý của tứ vị Qủy Sư.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Câu Sách (196/197).
 • Đi tìm Câu Sách.
 • Câu Sách sẽ bảo đồng đạo đi tìm Phương Viên để kiểm tra kiến thức võ lâm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Phương Viên
  (193/198).
 • Sau khi trả lời đúng các câu hỏi đồng đạo hãy đi tìm Vưu Dung.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vưu Dung (205/202).
 • Y cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo đồng đạo. Không ngờ Vưu Dung là một tay cờ bạc, y muốn 1 lượng bạc.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Tây Đồ (200/204).
 • Tây Đồ lại hỏi đồng đạo vài câu thường thức võ lâm.
 • Trả lời chính xác rồi quay về tìm Câu Sách. Câu Sách đồng ý cho đồng đạo gia nhập Ngũ Độc giáo.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bạch Doanh Doanh
  (201/198).
 • Quay về tìm Bạch Doanh Doanh đối thoại, đồng đạo chính thức gia nhập Ngũ Độc giáo.
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Ngũ Độc

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
Ngoại trang môn pháiĐiểm danh vọng
Võ Lâm Truyền Kỳ II

10 điểm Danh vọng

Phần thưởng gia nhập trường phái
Ngũ Độc Tà HiệpNgũ Độc Cổ Sư
Bái sư Ngô Ngôn (198/198) Liễu Tân Trúc (201/201)
Nhận kỹ năng Vạn Độc Tâm Pháp
Ngũ Độc Đao Pháp
Bách Cổ Tâm Kinh
Phong Cổ
Nhận binh khí Liễu Diệp Song Đao Hắc Thiết Trảo

Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ Cơ Duyên. Tùy theo đẳng cấp, nhiệm vụ Sư môn chia ra 3 cấp.

Nhiệm vụ Sư môn

Giới thiệu
Nhiệm vụ đơn giản Nhân vật từ cấp 10 trở lên
Nhiệm vụ tiêu chuẩn Nhân vật từ cấp 30 trở lên
Nhiệm vụ khiêu chiến Nhân vật từ cấp 60 trở lên
Hướng dẫn tham gia

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn.

Bước 1:

Đến gặp Giáo chủ Bạch Doanh Doanh (201/198) để nhận nhiệm vụ Sư môn. Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ Cơ Duyên.

Bước 2:
 • Theo chỉ định của Bạch Doanh Doanh, đồng đạo đi đánh đủ số quái vật mà Bạch Doanh Doanh yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, đồng đạo quay về phục mệnh.
 • Lưu ý: Sau khi giao nhiệm vụ, Giáo chủ sẽ đưa đồng đạo đến khu vực có loại quái phù hợp. Hệ thống sẽ phát thông báo cho đồng đạo biết khi nào đã đánh đủ quái.
Phần thưởng
 • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, đồng đạo sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm Sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
 • Mỗi 50 điểm Sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho đồng đạo một Lệnh Bài Sư Môn.
 • Điểm Sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí Sư môn.
Nhiệm vụ cơ duyên
 • Người chơi trong lúc nhận nhiệm vụ Sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
 • Phương pháp hoàn thành: Người chơi được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, đồng đạo sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, đồng đạo mang vật phẩm về giao cho Chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ. Thuyết minh khác: Không hạn chế thời gian.
 • Phần thưởng: Nhận được mật tịch Sư môn hay các mật tịch khác.
Để trở thành đệ tử của Cái Bang phái, quý nhân sĩ phải thực hiện các bước nhiệm vụ nhập môn như sau:

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Cái Bang phái.
 • NPC liên quan: Long Tại Thiên, Hồng Thất, Vưu Tri Vị, Tống Nguyên An, Mã Tịnh Sanh, Trần Chung Hạc.
 • Các bước thực hiện: Nhân sĩ đạt cấp 10 đến Cái Bang gặp Bang chủ Long Tại Thiên chọn "Ta muốn gia nhập Cái Bang".
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Long Tại Thiên
  (193/198).
 • Đến Bang chủ Long Tại Thiên nhận nhiệm vụ gia nhập môn phái.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Thiêu Tửu: Có thể tìm thấy khi đánh Lưu Manh ở xung quanh các thành thị lớn.
 • Bang chủ yêu cầu tìm 6 bình Thiêu Tửu, rót cho huynh đệ trong bang mỗi người 1 chén để xin vào bang.
 • Sau đó, đến 6 NPC ở Cái Bang: Tống Nguyên An, Vưu Tri Vị, Trần Chung Hạc, Mã Tịnh Sinh, Hồng Thấ , Long Tại Thiên. Vậy là nhân sĩ đã gia nhập môn phái Cái Bang.
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Cái Bang

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
 • Điểm Danh vọng.
 • Ngoại trang môn phái.
Phần thưởng gia nhập trường phái

Sau khi gia nhập môn phái, đồng đạo có thể đến gặp sư phụ trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.

 

Cái Bang Tịnh YCái Bang Ô Y
Bái Sư Mã Tịnh Sinh (191/197) Tống Nguyên An (196/200)
Nhận kỹ năng Hỗn Thiên Khí Công Thiên Hành Khí Công
Nhận binh khí Phi Ngư Thủ Thuỷ Hoả Côn

Sau khi đã gia nhập môn phái, quý nhân sĩ có thể đến bang chủ để nhận nhiệm vụ Sư môn. Chi tiết cụ thể như sau:

Nhiệm vụ Sư môn

Giới thiệu

Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ Cơ Duyên. Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ Sư môn chia ra 3 cấp:

Nhiệm vụ đơn giản Nhân vật từ cấp 10 trở lên
Nhiệm vụ tiêu chuẩn Nhân vật từ cấp 30 trở lên
Nhiệm vụ khiêu chiến Nhân vật từ cấp 60 trở lên
Hướng dẫn tham gia

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn.

Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 

 • Long Tại Thiên
  (191/195).
 • Đến gặp bang chủ Long Tại Thiên để nhận nhiệm vụ Sư môn.
 • Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ Cơ Duyên.
 • Theo chỉ định của Bang chủ, nhân sĩ đi đánh đủ số quái vật yêu cầu. Khi đủ số quái, nhân sĩ quay về phục mệnh.

Lưu ý

 • Sau khi giao nhiệm vụ, bang chủ sẽ đưa quý đồng đạo đến khu vực có loại quái phù hợp.
 • Hệ thống sẽ phát thông báo cho nhân sĩ biết khi nào đã đánh đủ quái.

Phần thưởng

 • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, đồng đạo sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm Sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
 • Mỗi 50 điểm Sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho nhân sĩ một Lệnh Bài Sư môn.
 • Điểm Sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí Sư môn.

Nhiệm vụ Cơ Duyên

 • Đồng đạo trong lúc nhận nhiệm vụ Sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
 • Phương pháp hoàn thành: Nhân sĩ được yêu cầu đánh boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại boss, nhân sĩ sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, nhân sĩ mang vật phẩm về giao cho Chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ. Không hạn chế thời gian khi thực hiện nhiệm vụ Cơ Duyên.
 • Phần thưởng: Nhận được mật tịch Sư môn hay các mật tịch khác.

Để trở thành đệ tử của Đường Môn phái, quý nhân sĩ phải thực hiện các bước nhiệm vụ nhập môn như sau:

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Đường Môn.
 • NPC liên quan: Đường Môn Lão Lão, Đường Thiên Tiếu, Đường Xuân, Đường Vân.
 • Các bước thực hiện: Người chơi khi đạt cấp 10, có thể đến Đường Môn gặp Đường Môn Lão Lão, chọn "Ta muốn gia nhập Đường Môn".
Các bước thực hiệnGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Thiên Tiếu
  (195/172).
 • Lão Lão sai đồng đạo đến gặp Đường Thiên Tiếu, người sẽ sắp xếp mọi chuyện cho đồng đạo.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Xuân
  (208/174).
 • Đường Thiên Tiếu bảo đồng đạo đến gặp Tổng quản dược phòng Đường Xuân. Đường Xuân đang thử một số loại thuốc mới, cần người giúp đỡ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Thổ Lang (xuất hiện ở núi Đường Môn và các khu vực quanh thành thị khác).
 • Đường Xuân sai đồng đạo xuống chân núi tìm 5 Thổ Lang Nha (răng sói xám).
 • Đồng đạo xuống chân núi đánh Sói Xám, lấy được 5 Thổ Lang Nha về giao cho Đường Xuân.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Vân (193/174).
 • Đường Xuân sai đồng đạo đến Cơ quan phòng tìm Tổng quản Đường Vân hỏi cách dùng Hóa Cốt Phấn.
 • Đường Vân đưa cho đồng đạo 1 cái thuổng sắt, bảo đồng đạo xuống chân núi ngay chỗ có 2 gốc cây (tọa độ 196/187) đào một cái hố để đặt bẫy.
 • Đến địa điểm kể trên, nhấp chuột phải vào thuổng sắt để đào hố.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Môn Lão Lão
  (200/175).
 • Đào xong cái hố, quay về tìm Đường Vân.
 • Đường Vân rất hài lòng và bảo đồng đạo quay về tìm Đường Môn Lão Lão phục mệnh.
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Đường Môn

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
Ngoại trang môn pháiĐiểm Danh vọng
Võ Lâm Truyền Kỳ II 10 điểm Danh vọng
Phần thưởng gia nhập trường phái

Sau khi gia nhập môn phái, nhân vật có thể đến gặp Đường Thiêu Tiếu để nhận được võ công và binh khí cần thiết.

Nhận kỹ năngNhận binh khí
Đường Môn Tâm Pháp, Tâm Nhẫn Liễu Diệp Đao

Sau khi đã gia nhập môn phái, quý nhân sĩ có thể đến bang chủ để nhận nhiệm vụ Sư môn. Chi tiết cụ thể như sau:

Nhiệm vụ Sư môn

Giới thiệu

Nhân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và đã bái sư mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ Cơ Duyên. Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ Sư môn chia ra 3 cấp:

Nhiệm vụ đơn giản Nhân vật từ cấp 10 trở lên
Nhiệm vụ tiêu chuẩn Nhân vật từ cấp 30 trở lên
Nhiệm vụ khiêu chiến Nhân vật từ cấp 60 trở lên
Hướng dẫn tham gia

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và bái sư (Đường Thiên Tiếu) mới có thể nhận được nhiệm vụ Sư môn.

 • Bước 1: Đến gặp Đường Môn Lão Lão (200/175) để nhận nhiệm vụ Sư môn. Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận nhiệm vụ Cơ Duyên.
 • Bước 2: Theo chỉ định của Lão Lão, đồng đạo đi đánh đủ số quái vật yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, đồng đạo quay về phục mệnh.
 • Lưu ý:
  • Sau khi giao nhiệm vụ, Lão Lão sẽ đưa đồng đạo đến khu vực có loại quái phù hợp.
  • Hệ thống sẽ phát thông báo cho đồng đạo biết khi nào đã đánh đủ quái.
Phần thưởng
 • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, đồng đạo sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm Sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
 • Mỗi 50 điểm Sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho đồng đạo một Lệnh Bài Sư môn.
 • Điểm Sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí Sư môn.
Nhiệm vụ Cơ Duyên
 • Người chơi trong lúc nhận nhiệm vụ Sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
 • Phương pháp hoàn thành: Người chơi được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, đồng đạo sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, đồng đạo mang vật phẩm về giao cho Lão Lão là hoàn thành được nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian thực hiện.
 • Phần thưởng: Nhận được mật tịch Sư môn hay các mật tịch khác.

Để trở thành đệ tử Dương Môn, Bổn Trang thân mời quý nhân sĩ là nhân vật nam hãy thực hiện các bước như sau:

Nhiệm vụ nhập môn nam

 • Địa điểm: Thiên Ba Dương Phủ.
 • NPC liên quan: Xa Thái Quân, Dương Tôn Bảo, Tào Bân, bán ngựa Biện Kinh.
 • Các bước thực hiện: Nhân vật nam sau khi đạt cấp 10 đến Thiên Ba Dương Phủ đối thoại với Xa Thái Quân chọn "Ta muốn gia nhập Dương Môn".
BướcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Tôn Bảo
  (194/192).

 • Xa Thái Quân bảo đồng đạo đi gặp Dương Tôn Bảo hỏi thủ tục nhập ngũ.
 • Dương Tôn Bảo yêu cầu đồng đạo đến gặp Khu mật sứ Tào Bân.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Tào Bân - Biện Kinh (196/177) .
 • Tào Bân đồng ý cho đồng đạo nhập ngũ, nhưng nhờ đồng đạo đến gặp Bán ngựa Biện Kinh hỏi về tình hình chiến mã.
 • Bán ngựa - Biện Kinh (193/181).

 • Nhận được tình hình chiến mã, về gặp Tào Bân. Ông ta bảo đồng đạo quay lại gặp Dương Tôn Bảo.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Côn Đồ - Xuất hiện nhiều Đông Biện Kinh và quanh các thành thị khác.
 • Dương Tôn Bảo yêu cầu đồng đạo đi tìm 2 miếng thịt gà.
 • Đồng đạo tìm đánh Côn Đồ, thu thập đủ 2 miếng thịt gà.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Xa Thái Quân
  (191/195).
 • Mang thịt gà về giao cho Dương Tôn Bảo.
 • Quay về gặp Xa Thái Quân để phục mệnh.
Chúc mừng quý nhân sĩ đã chính thức gia nhập Dương Môn

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
 • Điểm Danh vọng.
 • Ngoại trang môn phái.
 • Chiến Mã sơ cấp.
Phần thưởng gia nhập trường phái

Sau khi gia nhập môn phái, người chơi có thể đến gặp chưởng môn trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.

 Dương Môn Thương KỵDương Môn Cung Kỵ
Bái Sư Dương Tôn Bảo (194/192) Mộc Quế Anh (184/198)
Nhận kỹ năng Dương Gia Thương Tâm Pháp Dương Gia Cung Tâm Pháp
Nhận binh khí Thiết Thương Trúc Mộc Cung

Để trở thành đệ tử Dương Môn, Bổn Trang thân mời quý nhân sĩ là nhân vật nữ hãy thực hiện các bước như sau:

Nhiệm vụ nhập môn nữ

 • Địa điểm: Thiên Ba Dương Phủ.
 • NPC liên quan: Xa Thái Quân, Mộc Quế Anh, Triệu Phổ, Cấm Quân.
 • Các bước thực hiện: Nhân vật nữ sau khi đạt đẳng cấp 10, đến Thiên Ba Dương Phủ gặp Xa Thái Quân, chọn "Ta muốn gia nhập Dương Môn".
BướcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Mộc Quế Anh
  (184/198).
 • Xa Thái Quân bảo đồng đạo đi gặp Mộc Quế Anh hỏi thủ tục nhập ngũ.
 • Mộc Quế Anh yêu cầu đồng đạo đến gặp Thừa Tướng Triệu Phổ .
Võ Lâm Truyền Kỳ II Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Triệu Phổ - Biện Kinh (175/166).
 • Triệu Phổ đồng ý cho đồng đạo nhập ngũ, nhưng nhờ đồng đạo đến gặp Cấm Quân ở cổng Hoàng Cung.
 • Nhận được tình hình về báo cho Triệu Phổ. Ông ta bảo đồng đạo quay lại gặp Mộc Quế Anh.
 • Cấm Quân - trước cổng Hoàng Cung Biện Kinh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vải Băng cách làm tương tự như Bánh Ngô.
 • Mộc Quế Anh yêu cầu đồng đạo làm Vải Băng.
 • Đồng đạo mở F5 Kỹ Năng Sống và tiến hành chế tạo Vải Băng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Xa Thái Quân
  (191/195).
 • Mang Vải Băng giao cho Mộc Quế Anh.
 • Quay về gặp Xa Thái Quân để phục mệnh.
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Dương Môn

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
 • Điểm Danh vọng.
 • Ngoại trang môn phái.
 • Chiến Mã sơ cấp.
Phần thưởng gia nhập trường phái

Sau khi gia nhập môn phái, người chơi có thể đến gặp chưởng môn trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.

 Dương Môn Thương KỵDương Môn Cung Kỵ
Bái Sư Dương Tôn Bảo (194/192) Mộc Quế Anh (184/198)
Nhận kỹ năng Dương Gia Thương Tâm Pháp Dương Gia Cung Tâm Pháp
Nhận binh khí Thiết Thương Trúc Mộc Cung

N hân vật đạt cấp 10, gia nhập môn phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ sư môn, ngẫu nhiên nhận được nhiệm vụ cơ duyên. Tùy theo đẳng cấp, thực lực nhiệm vụ sư môn chia ra 3 cấp:

Nhiệm vụ đơn giản Nhân vật từ cấp 10 trở lên
Nhiệm vụ tiêu chuẩn Nhân vật từ cấp 30 trở lên
Nhiệm vụ khiêu chiến Nhân vật từ cấp 60 trở lên

Các bước thực hiện

Chỉ có nhân vật đã gia nhập phái và chọn trường phái mới có thể nhận nhiệm vụ Sư môn.

Các bước thực hiệnGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Xa Thái Quân
  (191/195)
 • Đến gặp Chưởng môn Xa Thái Quân để nhận nhiệm vụ sư môn.
 • Tùy may mắn có thể ngẫu nhiên nhận Nhiệm vụ cơ duyên.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Theo chỉ định của Chưởng môn, đồng đạo đi đánh đủ số quái vật mà Chưởng môn yêu cầu. Khi đủ số quái yêu cầu, đồng đạo quay về phục mệnh.

Lưu ý:

 • Sau khi giao nhiệm vụ, Chưởng môn sẽ đưa đồng đạo đến khu vực có loại quái phù hợp.
 • Hệ thống sẽ phát thông báo cho đồng đạo biết khi nào đã đánh đủ quái.

Phần thưởng

 • Tùy vào đẳng cấp vào loại nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng điểm kinh nghiệm, điểm Sư môn, Thí Luyện Quả hoặc Sư Môn Thí Luyện Quả khi sử dụng có thể tăng kinh nghiệm.
 • Mỗi 50 điểm Sư môn đạt được, hệ thống sẽ tặng thưởng cho nhân sĩ một Lệnh Bài Sư Môn.
 • Điểm Sư môn có thể tích lũy dùng để mua trang bị và vũ khí Sư môn.

Nhiệm vụ cơ duyên

 • Nhân sĩ trong lúc nhận nhiệm vụ sư môn có cơ hội nhận nhiệm vụ lớn của võ lâm.
 • Phương pháp hoàn thành: Nhân sĩ được yêu cầu đánh Boss theo chỉ định của nhiệm vụ. Sau khi đánh bại Boss, nhân sĩ sẽ thấy xuất hiện một NPC nhiệm vụ, chỉ việc đối thoại với NPC này để nhận vật phẩm nhiệm vụ. Cuối cùng, nhân sĩ mang vật phẩm về giao cho chưởng môn là hoàn thành được nhiệm vụ.
 • Phần thưởng: Nhận được mật tịch Sư môn hay các mật tịch khác.