Scroll Top

Công thành đại chiến

Công Thành Đại Chiến đã chính thức diễn ra, một sự kiện được mong chờ nhất trong năm. Nơi đây tập trung tất cả các đại cao thủ từ khắp bốn bể tụ họp nhằm thể hiện sức mạnh cầm quân và lãnh đạo với một mục đích chiếm thành.

Chần chờ gì nữa? Quý đồng đạo hãy cũng bằng hữu, huynh đệ tham gia tính năng Công Thành Đại Chiến.

Tranh đoạt tư cách công thành

Thời gian tham gia
 • Thời gian báo danh: Từ 21h00 - 21h19 thứ Sáu hàng tuần.
 • Thời gian thi đấu: Từ 21h20 thứ Sáu hàng tuần.
Điều kiện tham gia
  • Bang hội tham gia tranh đoạt quyền công thành không thuộc phe thủ thành và phải nằm trong top 10 tính năng Bang Hội Vinh Danh.
  • Sau khi nhận thưởng top 10 Bang Hội Vinh Danh, Bang hội sẽ được quyền tham gia tranh đoạt tư cách công thành.

Võ Lâm II

 • Bang chủ tại vị 07 ngày trở lên mới có thể báo danh tham gia tranh quyền công thành.
 • Bang chủ sẽ đảm nhiệm chức vị Đội trưởng, thành viên trong tổ đội thi đấu phải cùng chung Bang với Đội trưởng và có thời gian gia nhập Bang hội ít nhất 7 ngày.
 • Trên người Đội trưởng phải có 01 Thư Tiến Cử.
 • Tổ đội phải có ít nhất 5 thành viên mới có thể vào Đấu trường.
Hình thức thi đấu:
 • Thay đổi cách thi đấu thành hình thức Bang Hội Đại Loạn Đấu 8vs8.
 • Sau khi báo danh thành công, hệ thống sẽ khấu trừ Thư Tiến Cử của Đội trưởng.
 • Tổ đội thi đấu sẽ được hệ thống tự động di chuyển vào Đấu trường.
 • Đội trưởng sẽ nhận được 01 Lệnh Bài Thần Thú khi vào Đấu trường.

Võ Lâm II

Cách thức thi đấu:
 • Mỗi Bang hội khi vào thi đấu sẽ có 500 điểm Thần Thú Linh Lực và đạt cấp 1. Sau khi tích lũy đủ điểm sẽ thăng cấp (có 4 cấp). Khi thăng cấp sẽ thay đổi ngoại hình và gia tăng sức mạnh cho Bang hội.
 • Khi điểm Thần Thú Linh Lực bị trừ, Thần Thú sẽ bị giảm cấp.
 • Thần Thú có cấp càng cao thì năng lực hỗ trợ càng mạnh:
  • Thần Thú cấp 1:Sát thương bản thân nhân vật gia tăng 10%,tốc độ thi triển bản thân nhân vật gia tăng 10%,tốc độ di chuyển bản thân nhân vật gia tăng 10%.
  • Thần Thú cấp 2:Sát thương bản thân nhân vật gia tăng 20%,tốc độ thi triển bản thân nhân vật gia tăng 20%,tốc độ di chuyển bản thân nhân vật gia tăng 20%.
  • Thần Thú cấp 3:Sát thương bản thân nhân vật gia tăng 30%,tốc độ thi triển bản thân nhân vật gia tăng 30%,tốc độ di chuyển bản thân nhân vật gia tăng 30%.
  • Thần Thú cấp 4:Sát thương bản thân nhân vật gia tăng 40%,tốc độ thi triển bản thân nhân vật gia tăng 40%,tốc độ di chuyển bản thân nhân vật gia tăng 40%.
 • Chi tiết về cách thức thi đấu có thể xem tại đây.
 • Đặc biệt lưu ý: Trong quá trình thi đấu, nếu nhân vật hoặc tổ đội rời khỏi đấu trường thì sẽ không thể vào lại được nữa.

Võ Lâm II

Xác định thắng thua
 • Cách tính điểm dựa trên nguyên tắc của tính năng Bang Hội Đại Loạn Đấu.
 • Khi Đấu trường kết thúc, Bang hội top 1 và có điểm số từ 1.000 trở lên sẽ nhận được tư cách công thành, có thể tham gia công thành chiến lúc 18h30 ngày thứ Bảy.

Cách thức đổi Thư Tiến Cử

  • Nhân vật tại Thành đô đến gặp NPC Chu Thiện Nhân, đối thoại:

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Thành viên trong Bang quyên góp các loại nguyên liệu thu thập như hái thuốc, canh tác, đào khoáng, đốn cây, thuộc da, kéo tơ tại NPC Chu Thiện Nhân - Thành Đô để nhận được điểm quân lương cần thiết.
  • Tùy thuộc vào số điểm quân lương của mỗi Bang hội quyên góp sẽ đổi được từ 1 đến 3 Thư Tiến Cử tương ứng.
Điểm quân lươngThư Tiến Cử
15.000 1
28.000 2
40.000 3
 • Lưu ý:
  • Mỗi tuần chỉ đổi được Thư Tiến Cử duy nhất 01 lần.
  • Sau 23h00 thứ Năm hàng tuần, nhân vật mới có thể đổi Thư Tiến Cử lần kế tiếp.

Thời gian

 • Từ 18h30 - 20h00 ngày thứ Bảy hàng tuần sẽ tiến hành công thành Thành Đô.

Điều kiện tham gia

 • Bang thủ thành Thành Đô (là Bang đang giữ thành Đô của tuần trước).
 • Bang đoạt quyền công thành sẽ là bang công thành Thành Đô.

Phần thưởng

Phần thưởng công/thủ thành thành công:

Khi công/thủ thành thành công, Bang chủ sẽ nhận được:

 • 12 Bảo Rương Tài Nguyên.
 • 01 Lệnh Bài Bang Hội.
 • 03 Rương Hỏa Phụng.
Phần thưởng công/thủ thành thất bại:

Khi công/thủ thành thất bại, Bang chủ sẽ nhận được:

 • 03 Bảo Rương Tài Nguyên.

Cách thức tham gia

 • Vào thời gian thông báo, nhân sĩ có thể báo danh vào khu vực công thành tại NPC Đại Sứ Công Thành (Thành Đô - 217/221).
 • Tất cả thành viên của 2 Bang thủ thành hoặc công thành (đã vào Bang 7 ngày trở lên) có thể ra vào khu vực công thành và thủ thành.
 • Chiến trường công thành chiến tối đa 150 người mỗi bên, kể cả ngoại viện.

 • Để dẫn quân tiếp viện vào, bắt buộc phải có chức vị Đường chủ trở lên (đã nhận chức 7 ngày), tổ đội mang đủ số lượng Dũng Sĩ lệnh tương ứng số thành viên trong tổ đội (gồm thành viên ngoại viện và thành viên vào bang chưa được 7 ngày).
 • Khi quân ngoại viện đã tiến vào được khu vực công thành chiến, thoát ra vẫn có thể tự vào lại mà không tốn Dũng Sĩ lệnh.

Vào lúc 19h30, tín hiệu công thành sẽ được phát lên, tất cả nhân vật trong bản đồ đều nhận được thông báo.

Phe công thành

Công Thành Tiên Phong
 • Công Thành Tiên Phong lệnh do Bang chủ (Phó Bang chủ - Trưởng lão) phe công thành nhận và phát cho thành viên.
 • Khi thành viên nhận được Công Thành Tiên Phong lệnh phải sử dụng và sẽ chọn là người đánh tiên phong theo từng khu vực.
 • Giai đoạn chọn người tiên phong cho 3 khu vực: từ 19h30 đến 20h00.
 • Khi vào đến khu vực tương ứng sẽ có các NPC: Tập kết Quan và Công Thành Tham Mưu
Tập kết Quan

Có nhiệm vụ đưa quân công thành ra cổng thành Tây Nam và Đông Nam doanh địa.

Công Thành Tham Mưu
 • Nhiệm vụ xem xét tình hình phe địch (xem được số lính trong doanh trại của địch).
 • Lãnh Công Thành Tiên Phong lệnh (1 trận đánh mỗi bang tối đa lãnh được 03 Công Thành Tiên Phong lệnh).
 • Xem xét Đại Kỳ và thành môn (xem tin tức các Đại Kỳ quân công thành hay thủ thành đang chiếm đóng).
 • Chiến báo tiền tuyến (có thể xem số Kỳ quân công hoặc thủ chiếm được, số thương vong 2 bên).

 • Công Thành Tiên Phong lệnh sẽ được Bang chủ phát cho những thành viên chủ lực trong phe công thành, người giữ được Công Thành Tiên Phong lệnh đến 19h30 sẽ có thể thách đấu với người phe thủ thành để tranh đoạt cổng thành.
 • Khi Công Thành Tiên Phong thách đấu, lời thách đấu sẽ xuất hiện cho Thủ Thành Tiên Phong với khu vực tương ứng. Thời gian chấp nhận thách đấu là 15 giây.
 • Công Thành Tiên Phong và Thủ Thành Tiên Phong khi đồng ý sẽ vào khu vực đặc biệt, giao tranh với nhau. Thời gian chuẩn bị là 30 giây và thời gian thi đấu là 7 phút.
 • Nếu chiến thắng cổng thành sẽ mở tạm thời để đưa quân vào. Nếu thua cổng thành sẽ đóng lại không thể đưa quân vào.

Phe thủ thành

Thủ Thành Tiên Phong
 • Thủ Thành Tiên Phong lệnh do Bang chủ (Phó Bang chủ - Trưởng lão) phe thủ thành nhận và phát cho thành viên.
 • Khi thành viên nhận được Thủ Vệ lệnh phải sử dụng và sẽ chọn là người thủ vệ ở theo từng khu vực.
 • Giai đoạn chọn người tiên phong cho 3 khu vực: từ 19h30 đến 20h00.
 • Khi vào đến khu vực tương ứng sẽ có các NPC: Tập kết Quan và Thủ Thành Tham Mưu
Tập kết Quan
 • Đưa quân đến điểm tập kết hậu cung Tây thành và hậu cung Đông thành.
 • Đưa quân đến Điểm tập kết tiền cung Tây thành và tiền cung Đông thành.

Thủ Thành Tham Mưu
 • Nhiệm vụ xem tình hình phe địch (xem được số lính trong doanh trại của địch).
 • Lãnh Thủ Vệ lệnh (1 trận đánh mỗi bang tối đa lãnh được 03 Thủ Vệ lệnh)
 • Xem đại kỳ và thành môn (xem tin tức các đại kỳ quân công thành hay thủ thành đang chiếm đóng).
 • Chiến báo tiền tuyến (có thể xem số kỳ quân công hoặc thủ chiếm được, số thương vong 2 bên).

  • Thủ Vệ lệnh sẽ được Bang chủ phát cho những thành viên chủ lực trong phe thủ thành, người giữ được Thủ Vệ lệnh (đã đăng ký thủ thành từ 19h00 đến 19h30), bắt đầu từ 19h30 sẽ có thể bị thách đấu bởi Công Thành Tiên Phong để tranh đọat cổng thành.
  • Khi Công Thành Tiên Phong thách đấu, lời thách đấu sẽ xuất hiện cho Thủ Thành Tiên Phong với khu vực tương ứng. Thời gian chấp nhận thách đấu là 15 giây.
  • Công Thành Tiên Phong và Thủ Thành Tiên Phong đồng ý sẽ vào khu vực đặc biệt giao tranh với nhau. Thời gian chuẩn bị là 30 giây và thời gian thi đấu là 7 phút.
  • Nếu chiến thắng cổng thành sẽ đóng tạm thời để quân công thành không thể vào. Nếu thua cổng thành mở ra tạm thời, quân công thành sẽ vào được.

   • Vào lúc 19h30 người chơi phe công và thủ có thể bắt đầu đánh nhau, nhưng nếu bên công chưa phá hủy cơ quan thì không thể tiến vào thành của phe thủ.

  • Khi cơ quan khu nào bị phá hủy thì phe công có thể cho lính tiến vào thành phe thủ.

 • Cơ quan được chia làm 3 khu: Cơ quan Tây thành môn, Cơ quan thành môn trung khu và Cơ quan Đông thành môn.

Lưu ý

 • Các Cơ Quan phải bị phá hủy thì phe công mới có thể tiến vào bên trong thành trì.
 • Bên thủ có nhiệm vụ bảo vệ 3 Đại Kỳ Phướng và 7 Kỳ Phướng.
 • 3 Đại Kỳ Phướng khi bị phá hủy sẽ bị sụp đổ hoàn toàn không thể khôi phục được.

 • 7 Kỳ Phướng khi đánh hết ống sinh lực, sẽ chiếm được, bên địch có thể đoạt lại.

  • Khi phe công chiếm được 3 Đại Kỳ và 4/7 Kỳ Phướng, Long Trụ (161/173) sẽ xuất hiện.
  • Phe công phải tiêu diệt được Long Trụ mới chiếm được thành.

Võ Lâm II

 • Trường hợp hết giờ thi đấu mà Long Trụ chưa xuất hiện hoặc đã xuất hiện nhưng phe công vẫn không tiêu diệt được thì công thành thất bại.
 • Hệ thống sẽ hiện thông báo công thành thành công hoặc thất bại khi trận chiến kết thúc.

Lưu ý

 • Trong bản đồ Lôi đài đoạt quyền công thành (vào thứ Sáu), quý nhân sĩ không thể sử dụng Đấu Hồn.
 • Nhân vật khi vào bản đồ thi đấu sẽ bị mất hết điểm sát khí ban đầu.
 • Trong bản đồ công thành chiến, nhân vật có thể sử dụng Đấu Hồn tại mọi khu vực (nhưng không cho phép mua vật phẩm tại Ngự các).

Thành chủ Thành Đô

Khi công thành thành công, Bang chủ hiển nhiên được phong Thành chủ Thành Đô.

Một số hình ảnh minh họa trang bị đặc trưng của Thành chủ Thành Đô.

Lưu ý

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
 • Bang Chủ đối thoại với NPC Thành Đô Quản Sứ thành (216/220 Thành Đô) để nhận xưng hiệu Thành chủ Thành Đô.
 • Khi có xưng hiệu Thành chủ Thành Đô sẽ nhận được Thành Đô Ấn tại NPC Thành Đô Quản sứ thành.

Bang chủ tổ đội với những thành viên trong bang (ở trong bang 7 ngày) để phong hiệu tương ứng (1 Quân Sư và 4 Danh Bộ).

Khi bổ nhiệm thành công Nhân vật sẽ có Quân Sư thư, đồng thời hệ thống sẽ thông báo.

Một số hình ảnh minh họa trang bị đặc trưng của Thành Đô Quân Sư.

Lưu ý

Kháng tất cả 30 là chỉ số ẩn và cần trang bị 2 ngọc bội mới kích hoạt được.

Khi bổ nhiệm thành công, nhân vật sẽ nhận được Danh Bổ Ủy Nhiệm thư kèm theo thông báo của hệ thống.

Một số hình ảnh minh họa trang bị đặc trưng của Danh Bộ.

Lưu ý

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Nhận trang bị tương ứng với danh hiệu

Tương ứng với mỗi loại danh hiệu nhận được, nhân vật đến đối thoại với NPC Thành Đô Quản Sứ thành để đổi trang bị tương ứng.

Để mua trang bị (Thành chủ - Quân Sư – Danh Bộ) cần Hòa Thị Bích và Hoàng Kim Đại Hồng Bao.

Công thức chế tạo trang bị Thành chủTrang bị nhận được
8 Hòa Thị Bích + 15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao/ 1 lần Thành chủ (hoặc Quận chúa) chiến khôi
Thành chủ (hoặc Quận chúa) chiến giáp
Thành chủ (hoặc Quận chúa) chiến trang
Thành chủ (hoặc Quận chúa) ngọc bội
Thanh chủ (hoặc Quận chúa) kim ấn
Miễn phí Thành chủ (hoặc Quận chúa) ngoại trang
Công thức chế tạo trang bị Quân SưTrang bị nhận được
5 Hòa Thị Bích + 7 Hoàng Kim Đại Hồng Bao/ 1 lần đổi Nhận Trí giả cẩm nang
Nhận Thành hiền ngọc bội
Miễn phí Nhận Quân sư ngoại trang
Công thứcTrang bị nhận được
4 Hòa Thị Bích + 6 Hoàng Kim Đại Hồng Bao/ 1 lần đổi Nhận Danh bộ chiến khôi
Nhận Danh bộ chiến giáp
Nhận Danh bộ chiến trang
Nhận Danh bộ Tầm nã lệnh
Nhận Danh bộ lệnh
Miễn phí Nhận Danh bộ Ngoại trang

Đối với trang bị vệ binh thì bang chúng có thể nhận miễn phí (phải ở trong bang ít nhất 7 ngày).

Lưu ý

- Thành chủ (hoặc Quận chúa) ngoại trang, Nhận Quân sư ngoại trang, Nhận Danh bộ Ngoại trang: có hạn sử dụng từ lúc nhận đến 22h00 thứ Bảy tuần sau.

- Các trang bị khác (Thành chủ, Quân Sư, Danh Bộ) không có hạn sử dụng, nhưng nếu mất Danh hiệu (Thành chủ, Quân Sư, Danh bộ), nhân vật sẽ không thể mang được hoặc nếu đang mang trên người sẽ không có bất kỳ hiệu ứng, tác dụng nào.

- Hoàng Kim Đại Hồng Bao đã có vàng.

Phần thưởng hàng tuần cho bang chiếm Thành Đô

Thời gian và địa điểm
 • Sau khi kết thúc công thành vào 21h00 ngày thứ bảy hàng tuần.
 • Nhận tại Thành Đô Quản thành sứ (215/220 Thành Đô).
Điều kiện nhận thưởng

Tất cả thành viên có đẳng cấp 70 trở lên đã gia nhập bang 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng ưu đãi (chọn 1 trong 4 dòng).

Phần thưởng
8 giờ ủy thác Bạch Câu Hoàn
4 giờ ủy thác Thần Nông Đơn
8 giờ ủy thác Lục Thần Hoàn
8 giờ ủy thác Tam Thanh Hoàn

Lưu ý

Mỗi tuần chỉ nhận được 01 lần khi vẫn còn là thành viên Bang chiếm giữ Thành Đô.
Bang chiếm thành nhận thưởng
 • Phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao bao gồm, Đại bao và Tiểu Bao dành cho tất cả những người tham gia toàn trận đánh Công Thành Chiến (bao gồm quân chi viện) mới có thể nhận thưởng.
 • Phe thắng sẽ nhận được phần thưởng Đại bao và phe thua sẽ nhận phần thưởng Tiểu bao.
 • Phần thuởng Đại bao sẽ nhận được điểm kinh nghiệm rất cao. Cấp độ 90 nhận được 13.000.000 điểm kinh nghiệm.

Tương tự như trên, phần thuởng Tiểu bao sẽ nhận được điểm kinh nghiệm rất hậu hĩ. Nhân vật cấp 80 nhận được 4.000.000 điểm kinh nghiệm.

Lưu ý

Mỗi tuần 1 nhân vật chỉ có thể sử dụng 02 lần công thành chiến Lễ Bao (bao gồm 02 loại: Tiểu Bao, Đại Bao).

Đặc điểm

 • Khi nhân vật nhận danh hiệu Danh Bộ sẽ nhận được 25 vật phẩm Thành Đô Tầm Nã Lệnh.
 • Chức năng bắt người của Danh Bộ không hoạt động khi trị PK của Danh Bộ trong người từ 4 trở lên
 • Chức năng bắt người của Danh Bộ chỉ thực hiện được đối với nhân vật có trị PK trong người.
 • Khi đồ sát người có trị PK thì trị PK của Danh Bộ không bị tăng lên.

Các bước thực hiện

Khi nhận chức Danh Bộ, hệ thống tự động đặt vào hành trang của nhân vật 25 Thành Đô Tầm Nã Lệnh.

Khi đánh trọng thương người có trị PK trong người thì người bị trọng thương sẽ xuất hiện 1 bảng thoại không được về thành trong vòng 10giây. Trong thời gian đó Danh Bộ sử dụng vật phẩm Thành Đô Tầm Nã Lệnh để bắt người.

Nếu hết thời gian 10 giây mà Danh Bộ vẫn không bắt thì người có trị PK sẽ có thể trở vào thành.

Khi nhân vật bị Danh Bộ bắt sẽ xuất hiện trên kênh hệ thống “đồng đạo đang bị truy nã”.

Người bị bắt sẽ được đưa vào khu vực nhà lao đặc biệt. nhân vật không thể ra tù ngay lập tức mà phải chờ 1 thời gian mới có thể ra tù (120/120 đơn vị thời gian trong tù).

Sau đó, nhân vật muốn được ra ngoài thì phải đối thoại với NPC đóng phạt.

Nhân vật muốn đi ra ngoài khi còn trị PK trong người hoặc đã hết PK, phải đóng phạt số tiền tương ứng để tẩy điểm PK như sau:

Trị PK Ra ngục và tẩy điểm PK
1 80 Vàng
2 160 Vàng
3 240 Vàng
4 320 Vàng
5 400 Vàng
6 480 Vàng
7 560 Vàng
8 640 Vàng
9 720 Vàng
10 800 Vàng

Lưu ý

Tại các bản đồ Tây Thành Đô, Nam Thành Đô, Bắc Thành Đô thì thành viên của Bang chiếm thành khi đồ sát người ngoài bang thì không lên PK.

Mô tả hoạt động

 • Hoạt động diễn ra bắt đầu từ sau bảo trì thứ Tư ngày 06/ 01/ 2010.
 • Bảo Rương Tài Nguyên sẽ xuất hiện tại các bản đồ Nam Thành ĐôBắc Thành Đô trên những đường mòn. Mỗi bản đồ sẽ xuất hiện 10 Bảo Rương Tài Nguyên.
 • Trong thời gian diễn ra tính năng Bảo Vệ Rương Tài Nguyên (từ 19h00 giờ đến 20h00 thứ Tư hàng tuần) tại bản đồ Nam Thành Đô: Thành viên không thuộc Bang hội thủ thành sẽ ngẫu nhiên chuyển về trạng thái PK2 hoặc PK3 (sau đó không thể chuyển sang PK khác).

Người chơi của bang giữ thành Thành Đô (không giới hạn thời gian vào bang) có nhiệm vụ bảo vệ Bảo rương, không cho những người chơi khác cướp và không thể cướp được bảo rương.

 • Để cướp được bảo rương bắt buộc người chơi “Không ở cùng bang giữ thành Thành Đô – để chế độ PK” mới có thể tiến hành cướp bảo rương.
 • Thời gian cướp 01 Rương tài nguyên là 10 giây.

Lưu ý

 • Trong thời gian diễn ra tính năng, nhân vật không thể chuyển đổi trạng thái PK tại bản đồ Nam Thành Đô.
 • Riêng những nhân vật có mặt tại bản đồ Nam Thành Đô trước 19h00 thứ Tư sẽ không bị chuyển đổi trạng thái PK.
 • Tất cả nhân vật bị buộc rời khỏi tổ đội khi di chuyển vào bản đồ Nam Thành Đô.

Nếu để người chơi (ngoại bang) cướp được, trên hình bảo rương sẽ cắm cây cờ của người cướp được, người chơi sẽ nhận được Bảo Rương trong hành trang cùng với thông báo của hệ thống.

Sau thời gian 20h ngày thứ 4 sẽ không thể mở được Bảo Rương Tài Nguyên nữa. Vào ngày Thứ 5 – Bang chủ đến Thành Đô Quản Sứ Thành để tiến hành nhận Bảo rương.

Phần thưởng

Đối với nhân vật cướp rương: Khi mở thành công NPC Bảo Rương Tài Nguyên, nhân vật sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 2 vật phẩm sau:

Tên phần thưởng

100 vàng

1 Bảo Rương Tài Nguyên

Đối với Bang hội bảo vệ rương:

 • Bang hội thủ thành: Có 20 Rương tài nguyên phải bảo vệ. Ngoài ra còn mặc nhiên sở hữu 5 Rương tại NPC Thành Đô Quản Sứ Thành.
 • Trường hợp bị mất vài Bảo Rương Tài Nguyên, Thành Đô Quản Sứ thành sẽ thông báo số rương nhận được dựa vào tổng số rương bảo vệ thành công sau 20h00 ngày thứ Tư hàng tuần.

Tùy theo số lượng Bảo Rương Tài Nguyên bảo vệ thành công mà Bang hội thủ thành sẽ nhận được phần thưởng theo các mốc như sau:

Số Bảo Rương Tài Nguyên bảo vệ thành côngVật phẩm thưởngPhần thưởng Bảo rương
Từ 0 đến 4 rương   5 Bảo Rương Tài Nguyên (cơ bản) + số Rương bảo vệ thành công của ngày thứ Tư
Từ 5 đến 9 rương 1 Hoà Thị Bích
Từ 10 đến 14 rương 1 Thiên Thạch Linh Thạch
Từ 15 đến 20 rương 1 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch

Lưu ý

Hoà Thị Bích, Thiên Thạch Linh Thạch, Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch là 7 ngày

Mở Bảo Rương Tài Nguyên sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong những phần thưởng.

Vật phẩm (HSD 7 ngày)
01 Bàn Long Bích
01 Hòa Thị Bích
01 Bao Mảnh Thiên Thạch
01 Bao Thiên Thạch
01 Quân Công huy hoàng
01 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch
01 Thần Tài Bảo Rương

Lưu ý

 • Chỉ có nhân vật là Thành Chủ hoặc Quận Chúa hoặc Quân Sư mới có thể nhận Rương Tài Nguyên.
 • Mỗi lần bang hội chỉ có thể nhận tối đa 25 Rương Tài Nguyên.
 • Rương Tài Nguyên có thể giao dịch – bày bán.
 • Hạn tồn tại Rương Tài Nguyên là 01 ngày kể từ lúc nhận.