Scroll Top

Thái hư ảo cảnh

Thái Hư Ảo Cảnh là tính năng rất được nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II yêu thích bởi cách chơi mới mẻ, hấp dẫn. Và sau thời gian dài tạm đóng để điều chỉnh, Bổn Trang sẽ mở lại Thái Hư Ảo Cảnh kể từ ngày 16/05/2014.

Thời gian cập nhật

Hoạt động được cập nhật từ sau bảo trì ngày 16/05/2014.

Nội dung

NPC liên quan
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thần Du Chân Nhân

172/178 (Tuyền Châu)

Để vào Thái Hư Huyễn Cảnh, sau khi đối thoại Thần Du Chân Nhân:

 • Chọn dòng “Thái Hư Huyễn Cảnh là sao?” sau đó chọn “Xin đại sư cho chúng tôi vào”.
 • Hoặc chọn dòng “Xin chân nhân độ hóa”.
Điều kiện
 • Nhân vật phải có tổ đội.
 • Các thành viên trong tổ đội đều phải có đẳng cấp từ 70 trở lên.
 • Trong ngày chưa đi Thái Hư Huyễn Cảnh lần nào.
Cách thức tham gia
 • Khi đánh xong 1 đợt, điểm kinh nghiệm hoặc điểm Danh vọng, Sư môn sẽ chia đều cho các thành viên trong tổ đội không phụ thuộc vào cấp độ.
 • Khi chết không bị nội, ngoại thương, không bị hư trang bị, không nhận được kinh nghiệm.
 • Khi chết vẫn nhận được điểm Danh vọng, Sư môn.
 • Trong Thái Hư Huyễn Cảnh không thể giao dịch, bày bán, không thể rời đội.
 • Khi tổ đội đang ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, chủ tổ đội rời mạng hoặc thoát ra thì tất cả sẽ bị văng ra ngoài. Kinh nghiệm khi nhận được vẫn chia cho số người đã đăng ký lúc đầu (người thoát ra sẽ không nhận được).
 • Số cửa ải trong Thái Hư Huyễn Cảnh tùy thuộc sẽ do số trường phái võ công của tổ đội người chơi quyết định, cao nhất là 8 cửa.
Các thể loại ải
Các thể loại ải
Điểm kinh nghiệm
Trang bị
Điểm Danh vọng, Sư môn
Quái vật ở Thái Hư Huyễn Cảnh
 • Sau khi hạ gục hết quái vật hiện ra sẽ được tính là qua 1 đợt.
 • Sau mỗi đợt sẽ thưởng điểm kinh nghiệm hoặc điểm Danh vọng, Sư môn tùy vào quái vật.

Phần thưởng

Hình thức thu phí 29 Vàng/thành viên
ẢiThể loại ảiPhần thưởng chínhChân khí
1 Kinh nghiệm 2.000.000 điểm kinh nghiệm 10 điểm Chân khí
2 Kinh nghiệm 3.000.000 điểm kinh nghiệm 20 điểm Chân khí
3 Kinh nghiệm 3.500.000 điểm kinh nghiệm 20 điểm Chân khí
4 Kinh nghiệm 4.000.000 điểm kinh nghiệm 20 điểm Chân khí
5 Kinh nghiệm 4.500.000 điểm kinh nghiệm 20 điểm Chân khí
6 Kinh nghiệm 5.000.000 điểm kinh nghiệm 30 điểm Chân khí
7 Danh vọng,
Sư môn
60 điểm mỗi loại 40 điểm Chân khí
8 Trang bị 08 Vòng Thái Hư Bát Quái
(ngẫu nhiên)
7.000.000 điểm kinh nghiệm
40 điểm Chân khí
Hình thức thu phí 20 Xu vật phẩm/thành viên
ẢiThể loại ảiPhần thưởng chínhChân khí
1 Kinh nghiệm 3.000.000 điểm kinh nghiệm 15 điểm chân khí
2 Kinh nghiệm 4.500.000 điểm kinh nghiệm 15 điểm chân khí
3 Kinh nghiệm 5.250.000 điểm kinh nghiệm 25 điểm chân khí
4 Kinh nghiệm 6.000.000 điểm kinh nghiệm 30 điểm chân khí
5 Kinh nghiệm 6.750.000 điểm kinh nghiệm 30 điểm chân khí
6 Kinh nghiệm 7.500.000 điểm kinh nghiệm 40 điểm chân khí
7 Danh vọng,
Sư môn
90 điểm mỗi loại 45 điểm chân khí
8 Trang bị 08 Vòng Thái Hư Bát Quái
(ngẫu nhiên)
10.500.000 điểm kinh nghiệm
50 điểm chân khí
Phần thưởng tham gia 06 lần Thái Hư Huyễn Cảnh/ngày
 • 24.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 60 danh vọng.
 • 60 sư môn.
 • Ngẫu nhiên 01 trong các vật phẩm sau:
Vật phẩm
05 Lạc Mai
05 Mộc Lan Xuân
05 Bánh bột vàng
05Tây Bắc Vọng
05 Minh Dạ Nguyệt
02 Tàng Rương
 • Lưu ý: Phần thưởng chỉ nhận được 01 lần/ngày.
Phần thưởng Thái Hư Bát Quái

Khi đánh quái trang bị có thể rơi ra Thái Hư Bát Quái gồm 8 loại: Càn, Khôn, Khảm, Đoài, Cấn, Ly, Chấn, Tốn.

Vòng Thái Hư Bát QuáiPhần thưởng
Chữ Càn Khi đổi sẽ nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm
Mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ Khôn Khi đổi sẽ nhận được 05 điểm Danh vọng
Mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ Khảm Khi đổi sẽ nhận được 03 viên Thiên Thạch
Mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ Đoài Khi đổi ngẫu nhiên nhận được vật liệu Vũ khí cấp 76
Mỗi ngày có thể đổi 30 lần
Chữ Cấn Khi đổi ngẫu nhiên nhận được 01 Thái Hư Bát Quái khác
Mỗi ngày có thể đổi 10 lần
Chữ Ly Khi đổi sẽ nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm
Mỗi ngày có thể đổi 10 lần
Chữ Chấn Khi đổi ngẫu nhiên nhận được ngựa yêu cầu đẳng cấp 70
Mỗi ngày có thể đổi 05 lần
Chữ Tốn Khi đổi sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Mỗi ngày có thể đổi 05 lần
Đổi Thái Hư Bát Quái lấy trang sức
 • Thu thập 8 miếng bát quái Thái Hư Bát Quái mỗi loại có thể đổi lấy 1 món trang sức Thái Hư.
 • Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể đổi 1 món trang sức.
Phần thưởng trang sức
VLTK II
Thái Hư Huyễn Thạch
VLTK II
Thái Hư Huyễn Giới
VLTK II
Thái Hư Huyễn Đai
VLTK II
Thái Hư Huyễn Ngọc
VLTK II
Thái Hư Huyễn Đái
VLTK II
Thái Hư Huyễn Hoàn
VLTK II

Thái Hư Huyễn Bội

--

Lưu ý

 • Quý đồng đạo sẽ nhận được các loại phần thưởng tương ứng với mỗi lần vượt ải thành công.
 • Nếu hành trang không đủ chỗ trống thì Vòng Thái Hư Bát Quái sẽ rơi ra ngoài.
 • Thu phí vào Thái Hư Huyễn Cảnh 8 vàng/01 thành viên (đối với lần vào đầu tiên trong ngày).
 • Thu phí vào 20 Xu vật phẩm/01 thành viên (đối với lần vào thứ 2 trở đi trong ngày).
 • Mỗi ngày 01 nhân vật có thể tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh tối đa là 6 lần (tính cả thu phí Vàng và thu phí Xu vật phẩm).