Scroll Top

Tứ Linh Phục Sinh 5

Những trận chiến công thành khói lửa luôn luôn khốc liệt và cần đến những tướng lĩnh tài năng kiệt xuất để dẫn dắt binh lực. Để có thể vững tin xông pha trận mạc, thể hiện bản lĩnh chiến trường, đẳng cấp Tứ Linh Phục Sinh 5 sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua cho các đấng cao thủ.

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 13/07/2017.

Điều kiện nhận nhiệm vụ

 • Nhân vật Chuyển Sinh 9 (Phục Sinh 4) cấp 90 trở lên.

Điều kiện hoàn thành Tứ Linh Phục Sinh 5

 • Luyện thành công thành thứ 20 – Tứ Linh Phục Sinh 5 (Chuyển Sinh 10).
 • Nhân vật có Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 có thể đến NPC Bắc Đẩu Lão Nhân tại Tuyền Châu để tiến hành Phục Sinh.
 • Có 03 mốc hoàn thành nhiệm vụ.
Nhân vậtNội dung yêu cầu
Đạt Chuyển Sinh 9 cấp 99
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 5).
 • 20 tỷ kinh nghiệm.
 • 3 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 6 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 9 cấp 98
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 5).
 • 6 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 4 Thần Tài Bảo Rương.
 • 6 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 9 cấp 97
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 5 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 5).
 • 8 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 8 Thần Tài Bảo Rương.
 • 6 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.

Hiệu quả nhận được sau khi Phục Sinh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 5, nhân sĩ nhận được các phần thưởng sau:

 • Phong hiệu mới: Võ Động Càn Khôn (ẩn/hiện danh hiệu đều có tác dụng).
Hiệu quả danh hiệu
Tốc độ xuất chiêu tăng 8%
Tăng hiệu quả thương dược 40%
Tăng sinh lực 20.000
Hỗ trợ Mật Tịch tăng 5%
Kháng tất cả tăng 30
 • Ấn Chuyển Sinh.
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 79, 86, 88, 89, 90, 91.
 • Nâng cấp thú cưỡi Phục Sinh 5.
 • Đổi ngoại trang Phục Sinh 5 mới.
 • Ngoại trang chuyển sinh.
Hướng tu luyệnNgoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2Thuộc tính dòng 3
Long Tử Nón Công kích 20% Sát thương tăng 170 Kháng tất cả 35
Áo Điểm bạo kích tăng 13 Độ tập trung tăng 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 30% Sát thương bạo kích tăng 35
Phụng Tử Nón Xác suất xuất chiêu 10% Điểm hộ giáp phòng ngự tăng 90 Kháng tất cả 35
Áo Độ tập trung tăng 18%
Xác suất tấn công chí mạng tăng 18%
Phòng thủ bạo kích
tăng 18
Quần Hỗ trợ tấn công, phòng thủ tăng 50% Giảm sát thương bạo kích 50 điểm
Hổ Tử Nón Phá phòng thủ của đối phương 22% Giảm thọ thương 18% Kháng tất cả 35
Áo Phòng thủ bạo kích
tăng 18 điểm
Triệt tiêu sát thương nội ngoại công 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 30% Giảm sát thương bạo kích 50 điểm
Ưng Tử Nón Bỏ qua phòng ngự 18% Tỷ lệ sát thương tuyệt đối 15% Kháng tất cả 35
Áo Điểm bạo kích tăng 13 Độ tập trung tăng 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 25% Sát thương bạo kích tăng 35 điểm
 • Thuộc tính triệu tiêu sát thương nội ngoại công 15%: Có nghĩa là khi kẻ địch tấn công gây lực sát thương vào nhân vật 20.000 damage sẽ bị hóa giải 15% của 20.000 = 3000. Khi đó nhân vật trang bị thuộc tính này chỉ còn chịu tác động khoảng 17.000 damage.
 • Thuộc tính Thời gian Hỗ trợ tấn công tăng 50%, phòng thủ tăng 50%: Có nghĩa là khi thực hiện các kỹ năng hỗ trợ tấn công, hỗ trợ phòng thủ thì thời gian tồn tại của kỹ năng sẽ được tăng tương ứng với 50% tăng thêm. Ví dụ: kỹ năng Liên Hoa Tâm Kinh của Nga My Phật Gia khi xuất chiêu có thời gian tồn tại là 30 giây (kỹ năng đạt cấp cao nhất) và là kỹ năng hỗ trợ tấn công thì khi nhân vật có trang bị thuộc tính Thời gian Hỗ trợ tấn công tăng 50% thì thời gian tồn tại của kỹ năng Liên Hoa Tâm Kinh tăng thêm 50% tức là tăng từ 30 giây thành 45 giây. Tương tự cho các kỹ năng Hỗ trợ phòng ngự…

Võ Lâm 2
Hình ảnh thú cưỡi Phục Sinh 5 - Cửu Vĩ Tuyết Hồ

Phần thưởng hỗ trợ

Phần thưởng theo đẳng cấp
Đẳng cấpPhần thưởng