Công thành đại chiến

Tính năng Công Thành Đại Chiến ra mắt tạo một sân chơi sôi động cho Quý nhân sĩ võ lâm. Tham gia tính năng hấp dẫn này, đồng đạo có cơ hội nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

 

Chần chờ gì nữa? Quý đồng đạo hãy cũng bằng hữu, huynh đệ tham gia ngay Công Thành Đại Chiến.

PHẦN THƯỞNG CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN

 

Thành chủ Thành Đô

 • Khi công thành thành công, Bang chủ hiển nhiên được phong Thành chủ Thành Đô.

Một số hình ảnh minh họa trang bị đặc trưng của Thành chủ Thành Đô.

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

 • Bang Chủ đối thoại với NPC Thành Đô Quản Sứ thành (216/220 Thành Đô) để nhận xưng hiệu Thành chủ Thành Đô.

 • Khi có xưng hiệu Thành chủ Thành Đô sẽ nhận được Thành Đô Ấn tại NPC Thành Đô Quản sứ thành.

 • Bang chủ tổ đội với những thành viên trong bang (ở trong bang 7 ngày) để phong hiệu tương ứng (1 Quân Sư và 4 Danh Bộ).

 • Khi bổ nhiệm thành công Nhân vật sẽ có Quân Sư thư, đồng thời hệ thống sẽ thông báo.

Một số hình ảnh minh họa trang bị đặc trưng của Thành Đô Quân Sư.

Lưu ý: Kháng tất cả 30 là chỉ số ẩn và cần trang bị 2 ngọc bội mới kích hoạt được
 • Khi bổ nhiệm thành công, nhân vật sẽ nhận được Danh Bổ Ủy Nhiệm thư kèm theo thông báo của hệ thống.

Một số hình ảnh minh họa trang bị đặc trưng của Danh Bộ.

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Nhận trang bị tương ứng với danh hiệu

 • Tương ứng với mỗi loại danh hiệu nhận được, nhân vật đến đối thoại với NPC Thành Đô Quản Sứ thành để đổi trang bị tương ứng.

 • Để mua trang bị (Thành chủ - Quân Sư – Danh Bộ) cần Hòa Thị Bích và Hoàng Kim Đại Hồng Bao.

Công thức chế tạo trang bị Thành chủ Trang bị nhận được
8 Hòa Thị Bích + 15 Hoàng Kim Đại Hồng Bao/ 1 lần Thành chủ (hoặc Quận chúa) chiến khôi
Thành chủ (hoặc Quận chúa) chiến giáp
Thành chủ (hoặc Quận chúa) chiến trang
Thành chủ (hoặc Quận chúa) ngọc bội
Thanh chủ (hoặc Quận chúa) kim ấn
Miễn phí Thành chủ (hoặc Quận chúa) ngoại trang
Công thức chế tạo trang bị Quân Sư Trang bị nhận được
5 Hòa Thị Bích + 7 Hoàng Kim Đại Hồng Bao/ 1 lần đổi Nhận Trí giả cẩm nang
Nhận Thành hiền ngọc bội
Miễn phí Nhận Quân sư ngoại trang
Công thức Trang bị nhận được
4 Hòa Thị Bích + 6 Hoàng Kim Đại Hồng Bao/ 1 lần đổi
Nhận Danh bộ chiến khôi
Nhận Danh bộ chiến giáp
Nhận Danh bộ chiến trang
Nhận Danh bộ Tầm nã lệnh
Nhận Danh bộ lệnh
Miễn phí
Nhận Danh bộ Ngoại trang
 • Đối với trang bị vệ binh thì bang chúng có thể nhận miễn phí (phải ở trong bang ít nhất 7 ngày)

Lưu ý:

- Thành chủ (hoặc Quận chúa) ngoại trang, Nhận Quân sư ngoại trang, Nhận Danh bộ Ngoại trang: có hạn sử dụng từ lúc nhận đến 22h00 thứ Bảy tuần sau.

- Các trang bị khác (Thành chủ, Quân Sư, Danh Bộ) không có hạn sử dụng, nhưng nếu mất Danh hiệu (Thành chủ, Quân Sư, Danh bộ), nhân vật sẽ không thể mang được hoặc nếu đang mang trên người sẽ không có bất kỳ hiệu ứng, tác dụng nào.

- Hoàng Kim Đại Hồng Bao đã có vàng.

Phần thưởng hàng tuần cho bang chiếm Thành Đô

 

Thời gian và địa điểm

 • Sau khi kết thúc công thành vào 21h00 ngày thứ bảy hàng tuần.

 • Nhận tại Thành Đô Quản thành sứ (215/220 Thành Đô).

Điều kiện nhận thưởng

 • Tất cả thành viên có đẳng cấp 70 trở lên đã gia nhập bang 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng ưu đãi (chọn 1 trong 4 dòng).
Phần thưởng
8 giờ ủy thác Bạch Câu Hoàn
4 giờ ủy thác Thần Nông Đơn
8 giờ ủy thác Lục Thần Hoàn
8 giờ ủy thác Tam Thanh Hoàn
Lưu ý: Mỗi tuần chỉ nhận được 01 lần khi vẫn còn là thành viên Bang chiếm giữ Thành Đô.

Bang chiếm thành nhận thưởng

 • Phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao bao gồm, Đại bao và Tiểu Bao dành cho tất cả những người tham gia toàn trận đánh Công Thành Chiến (bao gồm quân chi viện) mới có thể nhận thưởng.

 • Phe thắng sẽ nhận được phần thưởng Đại bao và phe thua sẽ nhận phần thưởng Tiểu bao.

 • Phần thuởng Đại bao sẽ nhận được điểm kinh nghiệm rất cao. Cấp độ 90 nhận được 13.000.000 điểm kinh nghiệm.

 • Tương tự như trên, phần thuởng Tiểu bao sẽ nhận được điểm kinh nghiệm rất hậu hĩ. Nhân vật cấp 80 nhận được 4.000.000 điểm kinh nghiệm.

Lưu ý: Mỗi tuần 1 nhân vật chỉ có thể sử dụng 02 lần công thành chiến Lễ Bao (bao gồm 02 loại: Tiểu Bao, Đại Bao).