Những ẩn số được che giấu bên trong bảo rương với biết bao điều thần bí. Cao thủ nào sẽ là người khai mở đầu tiên những bí mật đó? Vô số hấp dẫn bất ngờ đang chờ đợi Quý đồng đạo cùng hoạt động Thần bí bảo rương của thế giới võ lâm.

Thời gian:

Diễn ra từ ngày 13/03/2009 đến 24h00 05/04/2009

NPC liên quan:

Vật phẩm Chi tiết

8-3

Thần Bí Bảo Rương

Vị trí:

  - Vân Mông Trạch – 191/172

  - Long Tuyền Thôn – 167/184

  - Điểm Thương Sơn - 195/177

  - Thúy Yên – 194/175

  - Mộ Tuyết Sơn Trang – 199/191

  - Vũ Lăng Sơn - 184/197

   

  Chức năng:

  - Đồng đạo sử dụng Chìa Khóa Vàng để mở Bảo Rương nhận phần thưởng.

   

  Lưu ý:

  - Đồng đạo không thể tấn công lên NPC Thần Bí Bảo Rương.

  - Nhấp chuột trái vào Thần Bí Bảo Rương sẽ xuất hiện các bảng đối thoại.

Mô tả vật phẩm:

Vật phẩm Chi tiết

8-3

Nguồn gốc:

- Ngự Các: 1 Chìa Khóa Vàng = 20 xu

- Sử dụng Kẹo Sữa cũng có thể thu thập Chìa Khóa Vàng.

 

Tính chất:

- Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, bán shop = 0 đồng.

- Không được: Xếp chồng.

- Độ nặng = 1

 

Cách sử dụng:

- Dùng để mở Thần Bí Bảo Rương.

- Nhân vật đối thoại với NPC Thần Bí Bảo Rương, nhấp dòng chọn Mở Rương để nhận phần thưởng.

 

Hạn Sử dụng:

- Chìa Khóa Vàng mua trong Ngự Các, hạn sử dụng 1 tuần tính từ lúc mua.

- Chìa Khóa Vàng có được từ ăn Kẹo Sữa, hạn sử dụng 1 tháng.

 

Lưu ý:

- Hệ thống tự động trừ 1 Chìa Khóa Vàng trên hành trang của đồng đạo mỗi khi đối thoại mở rương thành công.

8-3

 

Nguồn gốc: Có được khi mở Thần Bí Bảo Rương.

 

Tính chất:

- Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 100 cái/ô, bán shop = 0 đồng.

- Độ nặng = 1

 

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để nhận phần thưởng.

 

Hạn sử dụng: 24h00 ngày 12/04/2009.

8-3

Nguồn gốc: Có được khi sử dụng Kỳ Thạch.

 

Tính chất:

- Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng = 100 cái/ô, bán shop = 0 đồng.

- Độ nặng = 1

 

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để nhận 500.000 Điểm kinh nghiệm.

 

Hạn sử dụng: 24h00 ngày 12/04/2009.

Phần thưởng:

Sử dụng Kỳ Thạch ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau đây:

Phần thưởng
100 Túi Nguyên Liệu
Bích Hải Tâm Pháp
1 Mảnh Thiên Thạch
Hỗn Độn Tâm Pháp
3 Mảnh Thiên Thạch
Quý Thiên Tâm Pháp
1 Thiên Thạch
Huyền Ảnh Tâm Pháp
3 Thiên Thạch
Quân Tử Tâm Pháp
Kim Cang Phục Ma Tâm Pháp
Trấn Quân Tâm Pháp
Tiềm Long Tâm Pháp
Xuyên Vân Tâm Pháp
Vô Trần Tâm Pháp
U Minh Tâm Pháp
Thiên La Tâm Pháp
Linh Cổ Tâm Pháp
Như Ý Tâm Pháp
TK Anh Hùng Thiếp

Ngọc Trai

(500.000 Điểm kinh nghiệm)

Lưu ý:

- Hạn sử dụng của vật phẩm: Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp 1 tuần.

- Mỗi đồng đạo chỉ nhận tối đa 50.000.000 điểm kinh nghiệm thông qua vật phẩm Ngọc Trai trong suốt thời gian sự kiện.

- Phần thưởng Tâm Pháp là ngẫu nhiên, không phân biệt hệ phái của nhân vật.