Nga My

Phật gia đệ tử phái Nga My chuyên sử kiếm làm binh khí chính. Mệnh danh là diệu thủ thần y, nữ hiệp Nga My Phật Gia dùng nội công hỗ trợ đồng đội, trị thương cho bằng hữu.

Nga My Phật Gia

Sư phụ: Tuệ Tâm Sư Thái
NPC Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Tuệ Vân Sư Thái (201/ 199)
 • Sau khi gia nhập Nga My phái, đồng đạo có thể đến bái kiến Tuệ Vân Sư Thái để trở thành đệ tử Nga My Phật Gia.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Nga My Phật Gia từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hỗn Thiên Nhất Khí Công

 • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục ngoại thương.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Đang kiếm pháp

 • Phật pháp trung cấp, tăng phòng ngự cho đồng đội.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu Quang kiếm pháp

 • Kiếm pháp sơ cấp hệ kim, công kích thẳng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vị Ương kiếm pháp

 • Kiếm pháp sơ cấp hệ mộc, công kích từ xa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhu Vân kiếm pháp

 • Phụ trợ côn pháp cơ bản, tăng lực công kích.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phật Quang Phổ Chiếu

 • Cầm khúc trung cấp, làm đối phương hoản loạn và ngủ mê.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Liên Hoa Tâm Kinh

 • Phật pháp trung cấp, tăng tốc độ xuất chiêu.

Thanh Âm Phạn Xướng

 • Phật pháp trung cấp, loại bỏ hiệu ứng trúng độc.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu Thủy Quyết

 • Phật pháp trung cấp, tăng tốc độ di chuyển.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phổ Độ Chúng Sinh

 • Phật pháp trung cấp, phục hồi sinh lực cho đồng đội.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bất Diệt Tâm Pháp

 • Phật pháp cao cấp, tăng sinh lực tối đa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phật Quang Chiến Khí

 • Phật pháp cao cấp, hóa phật quang thành chiến khí, tăng lực công kích ngoại công cho đồng đội.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phật Âm Chiến Ý

 • Phật pháp cao cấp, lấy phật âm hóa thành chiến ý, tăng lực công kích nội công cho đồng đội.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Từ Đại Bi Chú

 • Phật pháp tối cao, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, làm cho đồng đội nhanh chóng phục hồi.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vạn Tướng Thần Công

 • Phật pháp trấn phái, làm cho đồng đội thoát ly khổ hải, tự thân loại bỏ sát khí và không chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào của thế giới bên ngoài.
Scroll Top
X