Nga My

Phật gia đệ tử phái Nga My chuyên sử kiếm làm binh khí chính. Mệnh danh là diệu thủ thần y, nữ hiệp Nga My Phật Gia dùng nội công hỗ trợ đồng đội, trị thương cho bằng hữu.

Nga My Phật Gia

Sư phụ: Tuệ Tâm Sư Thái
NPC Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Tuệ Vân Sư Thái (201/ 199)
 • Sau khi gia nhập Nga My phái, đồng đạo có thể đến bái kiến Tuệ Vân Sư Thái để trở thành đệ tử Nga My Phật Gia.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Nga My Phật Gia từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngọc Nữ Tâm Kinh

 • Xuất gia nhập môn tâm pháp, giúp hồi phục nội khí.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Quan Âm Quyết

 • Phật pháp sơ cấp, giúp hồi phục sinh lực.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nga My Phật Ý

 • Tâm pháp sơ cấp, tăng hiệu quả Phật pháp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngọc Nữ Kiếm Pháp

 • Nga My nội công, đánh mục tiêu theo đường thẳng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Độ Nguyên Quyết

 • Phật pháp sơ cấp, giúp mục tiêu hồi phục nội khí.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phật Quang Phổ Chiếu

 • Phật pháp trung cấp, tăng phòng ngự phe mình.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Liên Hoa Tâm Kinh

 • Phật pháp trung cấp, tăng tốc độ xuất chiêu.

Thanh Âm Phạn Xướng

 • Phật pháp trung cấp Nga My, trừ hiệu quả phụ cho phe mình hoặc hiệu quả chính cho phe địch.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu Thủy Quyết

 • Phật pháp trung cấp, tăng tốc độ di chuyển.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phổ Độ Chúng Sinh

 • Phật pháp trung cấp, phục hồi sinh lực cho đồng đội.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bất Diệt Tâm Pháp

 • Phật pháp cao cấp, tăng sinh lực tối đa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phật Quang Chiến Khí

 • Phật pháp cao cấp, hóa phật quang thành chiến khí, tăng lực công kích ngoại công cho đồng đội.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phật Âm Chiến Ý

 • Phật pháp cao cấp, lấy phật âm hóa thành chiến ý, tăng lực công kích nội công cho đồng đội.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Từ Đại Bi Chú

 • Phật pháp tối cao, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, làm cho đồng đội nhanh chóng phục hồi.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Vạn Tướng Thần Công

 • Phật pháp trấn phái, làm cho đồng đội thoát ly khổ hải, tự thân loại bỏ sát khí và không chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào của thế giới bên ngoài.
Scroll Top