Nga My

Trong thế giới võ lâm, môn phái đóng vai trò quan trọng trong các trận chiến sinh tử và với khả năng hồi phục sinh nội lực, gia tăng công kích, Nga My Phật Gia là lựa chọn hàng đầu của các cao thủ. Với tinh thần lấy Phật pháp độ nhân, toàn tâm hướng phật nên các Yếu quyết của Nga My Phật Gia đa phần là hỗ trợ và tăng công kích.

Yếu quyết Nga My Phật Gia

Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Quan Âm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Nga My Phật quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngọc Nữ Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Độ Nguyên quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phật Phổ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Liên Hoa quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thanh Phạn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lưu Thủy yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phổ Tế quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bất Diệt quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phật Chiến quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phật Âm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đại Bi quyết
Scroll Top