Nga My

Nga My Tục Gia tinh thông âm luật, có tuyệt kỹ dùng tiếng đàn làm vũ khí tấn công kẻ địch. Tương truyền rằng, khi các nữ hiệp Nga My xinh đẹp so dây gảy phím, thì trời đất biến đổi theo sắc thái của dây đàn, vạn vật sùng bái, bách điểu triều phụng. Đệ tử Tục Gia phái Nga My mạnh về thuật dụng bùa chú phạm vi rộng, không thể thiếu trong những trận đánh đồng đội.

Mỗi yếu quyết của Nga My Tục Gia có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Yếu quyết Nga My Tục Gia

Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tùy Khúc quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Khúc Nghệ quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Nguyệt Thực Khúc quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đoạn Thủy quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tĩnh Dạ Tư quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Dư Nhiễu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Dương Tam quyết
Phục Thủy pháp
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phẫn Cầm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ô Dạ Đề quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Mê Tâm Khúc quyết
Scroll Top