Đối với các tài khoản Thiếu Niên Anh Hùng - tạo sau bảo trì ngày 22/03/2012, khi kích hoạt Bạch Kim Lệnh sẽ có thể nhận được những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn sau:

Yêu cầu Phần thưởng Hạn tồn tại Giao dịch
Quân công Danh vọng Sư môn Đẳng cấp
50.000 3.000 4.000 74 03 Đại Nhân Sâm 07 ngày Không
01 Thiên Hà mật tịch --
01 Tử Hà mật tịch
01 Chiêm Y phổ
01 Tu La mật tịch
01 Kim Thiền phổ
01 Bổ Thạch mật tịch
01 Bổ Kim mật tịch
50.000 3.000 4.000 75 01 Huy hiệu Chiến Công Huy hoàng 07 ngày
01 Ngoại trang chiến trường 60 ngày Không
50.000 3.000 4.000 76 100 Đu Đủ --
50.000 3.000 4.000 77 01 bộ Đô Thống (theo kiểu hình) +7 -- Không
01 Phong Thưởng Lệnh Đô Thống 30 ngày
55.000 4.000 5.000 78 01 Túi bí kíp (theo hệ phái) --
01 Tâm pháp Sư môn 45 (theo hệ phái)
01 Mật tịch Sư Môn 45 (theo hệ phái)
55.000 5.000 5.000 79 01 Vũ Khí Sư Môn cấp 8 +7 --
01 Mật tịch Sư môn 70 (theo hệ phái)
60.000 6.000 6.000 80 01 Mật tịch Sư môn 70 (theo hệ phái) --
08 Tu Chân Yếu Quyết 07 ngày Không
65.000 7.000 7.000 81 01 Thiên Thạch Linh Thạch 07 ngày Không
70.000 8.000 8.000 82 01 Trang sức ngẫu nhiên -- Không
75.000 9.000 9.000 83 01 Trang sức ngẫu nhiên -- Không
80.000 10.000 10.000 84 01 Thiên Thạch Linh Thạch 07 ngày Không
80.000 10.000 10.000 85 03 Phi Yên Thạch --
01 Mật tịch Trấn Phái (theo hệ phái)
81.000 10.500 10.500 86 01 Tử Quang Viêm Đế ngẫu nhiên -- Không
1 Mật tịch Sư môn 70 (theo hệ phái)
82.000 11.000 11.000 87 01 Tử Quang Viêm Đế ngẫu nhiên -- Không
01 Ngũ Hành Mật tịch
100.000 12.000 12.000 88 1 Tử Quang Viêm Đế ngẫu nhiên -- Không
01 Mật tịch Sư môn 70 cao cấp (ngẫu nhiên)
100.000 13.500 13.500 89 08 Nữ Oa Tinh Thạch 07 ngày Không
01 Mật tịch Sư môn 70 cao cấp (theo hệ phái) --
100.000 13.500 13.500 90 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch 07 ngày
105.000 13.500 13.500 91 01 Trang bị Sư môn bộ 4 ngẫu nhiên -- Không
105.000 14.000 14.000 92 01 Lăng Ba Vi Bộ -- Không
110.000 14.500 14.500 93 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch 7 ngày Không
110.000 16.000 16.000 94 01 Vũ khí (Việt Yên, Đại Việt Yên) --
120.000 16.000 16.000 95 01 Lăng Ba Vi Bộ --
120.000 16.000 16.000 96 01 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch 7 ngày
120.000 17.000 17.000 97 01 Vũ Khí Sư môn bộ 4 +8 theo hệ phái -- Không
120.000 17.000 17.000 98 01 Lăng Ba Vi Bộ --
120.000 17.000 17.000 99 01 Chuyển Sinh Đơn 60 ngày

 

Lưu ý

Nhân vật nhận phần thưởng sẽ bị trừ điểm kinh nghiệm như sau:

  • Từ cấp 89 – 91 khi nhận thưởng, mỗi cấp độ sẽ bị trừ 10.000.000 điểm kinh nghiệm, 200 Danh vọng và 200 Sư môn.
  • Từ cấp 92 – 95 khi nhận thưởng, mỗi cấp độ sẽ bị trừ 25.000.000 điểm kinh nghiệm, 200 Danh vọng và 200 Sư môn.
  • Từ cấp 96 – 98 khi nhận thưởng, mỗi cấp độ sẽ bị trừ 50.000.000 điểm kinh nghiệm, 300 Danh vọng, 300 Sư môn và 500 Vàng.
  • Cấp 99 khi nhận thưởng sẽ bị trừ 50.000.000 điểm kinh nghiệm, 300 Danh vọng, 300 Sư môn và 2.000 Vàng.

Chú thích các loại phần thưởng cấp: 82, 83, 86, 87, 88, 91 và 94.

Cấp độ Phần thưởng Ghi chú
82 & 83 (nhận trang sức ngẫu nhiên) Đông Phương Long Châu Chỉ có thể giao dịch bằng Càn Khôn Phù
Tử Viên Chiến Theo hệ phái, chỉ có thể giao dịch bằng Càn Khôn Phù
Tử Viên Đấu
Ngọc Bội 1 Sư môn bộ 4 Theo hệ phái, kiểu hình, không giao dịch được
Ngọc Bội 2 Sư môn bộ 4
Thiên Chi Tàng Kiếm Bảo Châu Theo hệ phái, kiểu hình, có thể giao dịch được
Thiên Chi Tàng Kiếm Kỳ Thạch
Thiên Chi Tàng Kiếm Kim Ấn
86, 87 & 88 (nhận ngẫu nhiên 1 trang bị Tử Quang Viêm Đế cho mỗi cấp độ) 1 Tử Quang Viêm Đế Khôi --
1 Tử Quang Viêm Đế Giáp
1 Tử Quang Viêm Đế Trang
91 (nhận ngẫu nhiên 1 trang bị sư môn bộ 4) 01 Nón --
01 Áo
01 Quần
94 (nhận ngẫu nhiên vũ khí Việt Yên, Đại Việt Yên) 01 Vũ Khí Việt Yên --
01 Vũ Khí Đại Việt Yên