Sách Đồng Hành cấp 5

Ngoài việc ra mắt Bạn Đồng Hành cấp 6, tại bản cập nhật mới cũng sẽ cho phép nhân sĩ đổi Sách Đồng Hành cấp 5 từ các loại sách cấp 4. Chi tiết như sau:

Thời gian & NPC liên quan

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 11/11/2016.
  • NPC liên quan: Lão Đại (Dương Châu - 203/192)

Vo Lam II

Đổi sách Đồng Hành cấp 5

  • Nhân vật mang 5 sách Đồng Hành cấp 4 cùng 20 vàng đến gặp NPC Lão Đại tại Dương Châu để tiến hành đổi Sách Đồng Hành cấp 5 ngẫu nhiên.
  • Tên, tác dụng, số điểm tư chất của sách bạn đồng hành cấp 5:
TênCấpThuộc tínhĐiểmTư chất
Chân nguyên hộ thể cấp 5 5 Tăng điểm thủ 40 15
Ích thọ diên dương cấp 5 5 Tăng tỉ lệ sinh lực 10% 20
Cường thân bá thể cấp 5 5 Tăng tỉ lệ thủ 4% 20
Âm phong thực cốt cấp 5 5 Tăng sát thương độc 125 25
Huyền võ vô song cấp 5 5 Tỉ lệ sát thương giảm nửa 6% 35
Ngũ hành vô tương cấp 5 5 Tăng tất cả thuộc tính 12 25
Kim linh phụ thể cấp 5 5 Tăng sức mạnh 30 20
Mộc linh phụ thể cấp 5 5 Tăng thân pháp 30 20
Thủy linh phụ thể cấp 5 5 Tăng nội công 30 20
Hỏa linh phụ thể cấp 5 5 Tăng động sát 30 20
Thổ linh phụ thể cấp 5 5 Tăng gân cốt 30 20
Phá không trảm ảnh cấp 5 5 Tăng tỉ lệ nội ngoại công 10% 25
Tăng sát thương cấp 5 5 Tăng sát thương 75 30
Khinh linh tấn tật cấp 5 5 Tốc độ thi triển 6% 35
Vô hình cổ cấp 5 5 Tăng sát thương cổ độc 200 25
Linh quang nhất thiểm cấp 1 1 Xác suất tăng tấn công tất cả thuộc tính 10 40
Ngưng thần quyết cấp 1 1 Tăng bạo kích 12 40
Kinh đào quyết cấp 1 1 Tăng bạo kích cộng thêm 50 40
Nguyên thủy bạo nộ cấp 1 1 Tăng phá địch 100 40
Thiết bố sam cấp 1 1 Tăng Vô Cự 100 40

Vo Lam II

Bỏ kỹ năng hỗ trợ Bạn Đồng Hành

  • Nhân vật muốn hủy bỏ kỹ năng đã học của Bạn Đồng Hành có thể mang 1 Thiên Kiêu Lệnh đến NPC Lão Đại để tiến hành hủy bỏ kỹ năng.

Vo Lam II