Đối với một giải đấu, các mốc thời gian liên quan đến quá trình thi đấu luôn là điều mà các nhân sĩ tham gia quan tâm và chú trọng nhất. Và dưới đây là lịch trình của Vòng Server thuộc khuôn khổ giải đấu Bang Hội Tinh Anh 10. Thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi.

Đăng ký | Ủng hộ Bang hội

Lịch trình

Giai đoạn Thời gian Ghi chú
Bang hội bắt đầu đăng ký báo danh tham gia Sau bảo trì ngày 03/09/2013

Bang chủ đại diện Bang hội đăng ký báo danh tham gia Vòng Server tại NPC Long Hổ Sứ.

Kết thúc đăng ký báo danh 24h00 ngày 05/09/2013 Kết thúc thời gian đăng ký báo danh tham gia Vòng Server.
Bắt đầu ủng hộ Bang hội Sau bảo trì ngày 10/09/2013
 • Tất cả các nhân vật thỏa các điều kiện có thể sử dụng vật phẩm để bình chọn để ủng hộ Bang hội.
 • Các vật phẩm bao gồm: Bộ Dụng Cụ Học Tập, Cặp Sách hoặc 10 Vàng.
Kết thúc ủng hộ Bang hội tham gia 24h00 ngày 15/09/2012 Kết thúc ủng hộ Bang hội cho các Bang hội.
Công bố kết quả bình chọn Thông báo tại trang chủ VLTK II
 • Đối với mỗi hạng giải Bổn Trang sẽ chọn 16 Bang hội, cụ thể: 16 Bang hội cho hạng giải Siêu cấp có số điểm bình chọn cao nhất và có số điếm bình chọn tối thiểu là 2.000, 16 Bang hội cho hạng giải Cao cấp có số lượng điểm bình chọn cao nhất và tối thiểu là 500.
 • Mỗi máy chủ chỉ có 02 Bang hội tham gia Bang Hội Tinh Anh 10 (01 Bang hội tham gia Cao cấp và 01 Bang hội tham gia Siêu cấp).
 • Kết quả được công bố tại trang chủ.
 • Bang hội nào đủ điều kiện tham gia Vòng Chung Kết sẽ nhận thưởng từ Ban điều hành.

Báo danh

Điều kiện
 • Tất cả các Bang hội đẳng cấp 05 trở lên đều có thể tham gia Vòng Server.
 • Chỉ có Bang chủ đạt cấp độ Trùng Sinh 05 trở lên, đã vào môn phái, cùng Quốc tịch với máy chủ và Bang chủ phải tại vị 7 ngày mới có thể đại diện Bang hội đăng ký báo danh.
 • Bang hội có ít nhất 30 thành viên đạt Trùng Sinh 1 trở lên.
 • Chi phí báo danh:
  • 48 Hoàng Kim Hồng Bao có Vàng đối với giải Siêu Cấp.
  • 10 Hoàng Kim Hồng Bao có Vàng đối với giải Cao Cấp.

Lưu ý

Sau khi đăng ký hoàn tất, Bổn Trang sẽ tiến hành kiểm tra, nếu Bang hội nào không đáp ứng những điều kiện trên sẽ bị loại ngay lập tức.

NPC liên quan
Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Long Hổ Sứ

Thành Đô (240/219)

Xuất hiện dòng chọn: Ta muốn báo danh tham gia Vòng Server.

Sau khi báo danh xong, quý nhân sĩ có thể chọn một trong hai hạng giải sau để tham gia:

 • Ta muốn đăng ký tham dự giải Siêu cấp.
 • Ta muốn đăng ký tham dự giải Cao cấp.
 • Ta muốn xem tình hình báo danh Bang hội.
 • Ta chỉ ghé ngang.

Lưu ý quan trọng:

 • Chỉ chọn 16 Bang hội cho hạng giải Siêu cấp có số lượng điểm bình chọn cao nhất (điều kiện tối thiểu 2.000), 16 Bang hội cho hạng giải Cao cấp có số lượng điểm bình chọn cao nhất (điều kiện tối thiểu là 500).
 • Mỗi Bang hội chỉ được báo danh một lần duy nhất trong mùa giải. Ví dụ: Bang hội A đã báo danh hạng giải Cao cấp thì không thể tham gia báo danh Siêu cấp.
 • Mỗi máy chủ sẽ có 01 Bang hội tham gia hạng giải Cao cấp và 01 Bang hội tham gia hạng giải Siêu cấp.

Ủng hộ Bang hội

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 10/09/2013.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 15/09/2013.
Đối tượng tham gia

Tất cả nhân vật tham gia ủng hộ Bang hội phải đáp ứng đủ các điều kiện bên dưới:

 • Nhân vật đạt cấp độ 79 trở lên.
 • Không phân biệt Quốc tịch nhân vật khi tiến hành đăng ký tham gia ủng hộ Bang hội.

Lưu ý

Khi tham gia báo danh nhận và nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ thì nhân sĩ phải có cùng Quốc tịch với máy chủ tham gia Bang Hội Tinh Anh 10.

Ví dụ: Nhân vật A tham gia Bang Hội Tinh Anh 10 ở máy chủ X thì phải có Quốc tịch X mới báo danh nhận và nộp Tinh Anh Lệnh Kỳ).

Nguồn gốc vật phẩm
 • Để có thể bình chọn, quý nhân sĩ phải sở hữu Vàng.
 • Điểm bình chọn được tính theo công thức sau:
Công thức Phần thưởng
01 Bộ Dụng Cụ Học Tập 01 điểm tích lũy
01 Cặp Sách
10 Vàng
NPC liên quan
Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Long Hổ Sứ

Thành Đô (240/219)

Xuất hiện các dòng chọn:

 • Ta muốn ủng hộ cho Bang hội (Bang hội 01)
 • Ta muốn ủng hộ cho Bang hội (Bang hội 02)
 • Ta muốn ủng hộ cho Bang hội (Bang hội 03)
 • ...
 • Xem kết quả ủng hộ Bang hội
 • Ta chỉ ghé ngang

Quy tắc xác định Bang hội vượt qua Vòng Server

 • Mỗi máy chủ chỉ có 02 Bang hội tham gia Bang Hội Tinh Anh 10 (01 Bang hội tham gia Cao cấp01 Bang hội tham gia Siêu cấp).
 • Kết thúc thời gian ủng hộ Bang hội, đối với mỗi hạng giải: Hệ thống chọn ra 16 Bang hội đại diện cho tất cả máy chủ, có số lượng ủng hộ cao nhất để tham gia Vòng Server.
 • Trường hợp mỗi hạng giải không đủ 16 Bang hội, Ban tổ chức vẫn tiến hành giải đấu bình thường với những hình thức thi đấu và thể lệ phù hợp (thông báo tại trang chủ VLTK II).

Chưởng quản kính bút