Mùa giải BHTA 7 với thể thức thi đấu hứa hẹn sẽ gây cấn hơn với các trận tranh tài nảy lửa của các Bang hội. Để thuận tiện cho việc tham gia và theo dõi giải đấu, Bổn Trang xin gửi đến bảng thi đấu của hạng giải Siêu cấp như sau:

Lượt đi

Đấu Trường 1
Ngày Vào ĐT Thi đấu Tống Liêu Lượt trận Kết quả
Thứ Bảy - ngày 05/05 11h00 11h30 Huy Ưng vs Thần Hổ Trận 1 Thần Hổ thắng
13h00 13h30 Huy Ưng vs Tiên Phụng Trận 2 Tiên Phụng thắng
15h00 15h30 Bá Long vs Thiên Phụng Trận 3 Thiên Phụng thắng
Chủ nhật - ngày 06/05 11h00 11h30 Duy Long vs Thần Hổ Trận 4 Thần Hổ thắng
13h00 13h30 Thiên Phụng vs Phi Hổ Trận 5 Thiên Phụng thắng
15h00 15h30 Thần Hổ vs Tiên Phụng Trận 6 Hòa
Thứ Bảy - ngày 12/05 11h00 11h30 Duy Long vs Huy Ưng Trận 7 Huy Ưng thắng
13h00 13h30 Bá Long vs Duy Long Trận 8 Bá Long thắng
Chủ nhật - ngày 13/05 11h00 11h30 Huy Ưng vs Thiên Phụng Trận 9 Huy Ưng thắng
13h00 13h30 Thần Hổ vs Bá Long Trận 10 Thần Hổ thắng
Đấu Trường 2
Ngày Vào ĐT Thi đấu Tống Liêu Lượt trận Kết quả
Thứ Bảy - ngày 05/05 11h00 11h30 Tiên Phụng vs Duy Long Trận 1 Tiên Phụng thắng
13h00 13h30 Phi Hổ vs Bá Long Trận 2 Bá Long thắng
15h00 15h30 Thần Hổ vs Phi Hổ Trận 3 Thần Hổ thắng
Chủ nhật - ngày 06/05 11h00 11h30 Bá Long vs Huy Ưng Trận 4 Huy Ưng thắng
13h00 13h30 Tiên Phụng vs Bá Long Trận 5 Tiên Phụng thắng
15h00 15h30 Phi Hổ vs Duy Long Trận 6 Phi Hổ thắng
Thứ Bảy - ngày 12/05 11h00 11h30 Thần Hổ vs Thiên Phụng Trận 7 Thần Hổ thắng
13h00 13h30 Thiên Phụng vs Tiên Phụng Trận 8 Tiên Phụng thắng
15h00 15h30 Phi Hổ vs Huy Ưng Trận 9 Huy Ưng thắng
Chủ nhật - ngày 13/05 11h00 11h30 Tiên Phụng vs Phi Hổ Trận 10 Tiên Phụng thắng
13h00 13h30 Duy Long vs Thiên Phụng Trận 11 Thiên Phụng thắng

Lượt về

Đấu Trường 1
Ngày Vào ĐT Thi đấu Tống Liêu Lượt trận Kết quả
Thứ Bảy - ngày 19/05 11h00 11h30 Thần Hổ vs Huy Ưng Trận 1 Thần Hổ thắng
13h00 13h30 Tiên Phụng vs Huy Ưng Trận 2 Tiên Phụng thắng
15h00 15h30 Thiên Phụng vs Bá Long Trận 3 Thiên Phụng thắng
Chủ nhật - ngày 20/05 11h00 11h30 Thần Hổ vs Duy Long Trận 4 Thần Hổ thắng
13h00 13h30 Phi Hổ vs Thiên Phụng Trận 5 Thiên Phụng thắng
15h00 15h30 Tiên Phụng vs Thần Hổ Trận 6 Hòa
Thứ Bảy - ngày 26/05 11h00 11h30 Huy Ưng vs Duy Long Trận 7 Huy Ưng thắng
13h00 13h30 Duy Long vs Bá Long Trận 8 Duy Long thắng
Chủ nhật - ngày 27/05 11h00 11h30 Thiên Phụng vs Huy Ưng Trận 9 Huy Ưng thắng
13h00 13h30 Bá Long vs Thần Hổ Trận 10 Thần Hổ thắng
Đấu Trường 2
Ngày Vào ĐT Thi đấu Tống Liêu Lượt trận Kết quả
Thứ Bảy - ngày 19/05 11h00 11h30 Duy Long vs Tiên Phụng Trận 1 Tiên Phụng thắng
13h00 13h30 Bá Long vs Phi Hổ Trận 2 Phi Hổ thắng
15h00 15h30 Phi Hổ vs Thần Hổ Trận 3 Thần Hổ thắng
Chủ nhật - ngày 20/05 11h00 11h30 Huy Ưng vs Bá Long Trận 4 Huy Ưng thắng
13h00 13h30 Bá Long vs Tiên Phụng Trận 5 Tiên Phụng thắng
15h00 15h30 Duy Long vs Phi Hổ Trận 6 Phi Hổ thắng
Thứ Bảy - ngày 26/05 11h00 11h30 Thiên Phụng vs Thần Hổ Trận 7 Thần Hổ thắng
13h00 13h30 Tiên Phụng vs Thiên Phụng Trận 8 Tiên Phụng thắng
15h00 15h30 Huy Ưng vs Phi Hổ Trận 9 Huy Ưng thắng
Chủ nhật - ngày 27/05 11h00 11h30 Phi Hổ vs Tiên Phụng Trận 10 Tiên Phụng thắng
13h00 13h30 Thiên Phụng vs Duy Long Trận 11 Thiên Phụng thắng