Văn Sức Nhiệm Vụ

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/07/2016.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 5 cấp 90 trở lên và đã gia nhập thế lực 3 phe.
 • Nội dung: Khi tham gia nhiệm vụ, nhân sĩ có thể nhận được trang bị Văn Sức cấp 1.

VLTK2

Các bước nhiệm vụ

Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Nhân vật đến NPC Trưởng Lão Bách Hiểu Sinh (Võ Lâm Minh - 223/197) để thăm dò thông tin về việc biến mất của trang bị Văn Sức khi liên quân đại chiến Thiên Âm Giáo.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Sau đó nhận nhiệm vụ tiêu diệt 10 Giang Hồ Tiểu Yêu (có thể tìm ở Thất Lạc Nhai - 177/192) để tiếp tục thăm dò thông tin trang bị Văn Sức.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Sau đó quay về hồi báo Trưởng Lão Bách Hiểu Sinh để nhận tiếp nhiệm vụ truy kích Giang Hồ Tiểu Yêu Đầu Mục.
 • Đến Thất Lạc Nhai (181/190) tiêu diệt mục tiêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Sau khi tiêu diệt Giang Hồ Tiểu Yêu Đầu Mục sẽ nhận được 5 vật phẩm Văn Sức bị mất linh khí (nón, áo, quần, ngọc bội và nhẫn).
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Về hỏi ý Trưởng Lão Bách Hiểu Sinh, nhân sĩ sẽ được hướng dẫn đến tìm Minh Sư Phó - cao nhân có thể sửa chữa những mảnh Văn Sức bị hư hại.
 • Đến Tương Dương (193/183) để tìm Minh Sư Phó.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Sau khi đối thoại, nhân sĩ sẽ tiếp tục được nhờ đến gặp Chu Thiện Nhân để hỏi thăm tình hình.
 • Đến Thành Đô (245/221) gặp Chu Thiện Nhân.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Nhận thông tin truy tìm và tiêu diệt Kim Linh để thu thập vật phẩm Kim Tinh.
 • Boss Kim Linh có thể tìm ở Kim Quang Động (212/223).
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Mang Kim Tinh về trao cho Minh Sư Phó.
 • Nhận được Khắc Bản Văn Sức - Nón.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Sử dụng Khắc Bản Văn Sức - Áo sẽ nhận được 1 món trang bị Văn Sức - Nón ngẫu nhiên ngũ hành (cấp 1).
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tiếp tục đến Thành Đô gặp Cẩm Nương (232/217).
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Theo lời Cẩm Nương, nhân sĩ đến Phượng Tường để hỏi thông tin từ Diệp Lão (225/195).
 • Diệp Lão sẽ nhờ đồng đạo tham gia thế lực 3 phe - nhiệm vụ trồng cây Thái Hư Cổ Thụ.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Hoàn thành nhiệm vụ, về giao cho Diệp Lão sẽ nhận được vật phẩm Mộc Tinh.
 • Mang Mộc Tinh về phụng sự Cẩm Nương ở Thành Đô.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Giao Mộc Tinh cho Cẩm Nương để sửa chửa và nhận được Khắc Bản Văn Sức - Áo.
 • Sử dụng Khắc Bản Văn Sức - Áo sẽ nhận được 1 món trang bị Văn Sức - Áo ngẫu nhiên ngũ hành (cấp 1).
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Đến Đại Lý (176/186) tìm Tử Quyên. Nhận nhiệm vụ tiêu diệt Thần Thú Tịch Tà để đoạt lấy Thủy Tinh.
 • Vào Thái Nhất Tháp tiêu diệt Boss Thần Thú Tịch Tà sẽ có tỷ lệ nhận được vật phẩm Thủy Tinh.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Trở về giao Thủy Tinh cho Tử Quyên và nhận được Khắc Bản Văn Sức - Quần.
 • Sử dụng Khắc Bản Văn Sức - Quần sẽ nhận được 1 món trang bị Văn Sức - Quần ngẫu nhiên ngũ hành (cấp 1).
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Tiếp tục đến Tương Dương gặp Thợ Rèn Lưu (176/183) để tìm cách sửa chữa các Văn Sức còn lại.
 • Nhận lệnh Thợ Rèn Lưu, vào phó bản Kiếm Đãng Yến Vân tiêu diệt Hỏa Thần Chúc Dung, Tịch Diệt Tôn Giả Tô Y Y để lấy Hỏa Tinh, Thổ Tinh.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Mang Hỏa Tinh và Thổ Tinh về trao cho Thợ Rèn Lưu để nhận được Khắc Bản Văn Sức - Nhẫn và Ngọc Bội.
 • Sử dụng Khắc Bản Văn Sức - Nhẫn và Ngọc Bội sẽ nhận được 1 món trang bị Văn Sức - Nhẫn và Ngọc Bội ngẫu nhiên ngũ hành (cấp 1).
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Nhân sĩ đến gặp Thiên Công Xảo Thủ Lưu Thi Anh tại Võ Lâm Minh (209/201) để thỉnh giáo cách cường hóa cũng như tăng phẩm chất cho Văn Sức.
 • Lưu Thi Anh sẽ giải thích và tặng nhân sĩ các nguyên vật liệu dùng để cường hóa trang bị.
Võ Lâm Truyền Kỳ 2
 • Nhiệm vụ đến đây là kết thúc, nhân sĩ đã có thể sở hữu trọn vẹn 5 món trang bị Văn Sức cấp 1.