Chương trình nhận code miễn phí Chí Tôn Vương Lệnh áp dụng tại các máy chủ cũ sẽ có những mức hỗ trợ như sau:

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 21/10/2013.
 • Thời gian kích hoạt cuối cùng: 23h59 ngày 08/11/2013
 • Kết thúc nhận thưởng trong game: Sau 30 ngày tính từ ngày kích hoạt.
 • Đối tượng: Tất cả nhân vật ở các máy chủ cũ.

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Anh Chủ Phòng Máy

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Chị Chủ Phòng Máy
 • Ta muốn kích hoạt Chí Tôn Vương Lệnh.
 • Nhận bộ trang bị Hạo Nguyệt (đẳng cấp 83 trở lên, đã gia nhập hệ phái):
  • Nón, Áo, Quần, Vũ khí cường hóa +11.
  • 5 Ngọc Bội.
 • Ta muốn nhận hỗ trợ kích hoạt cảnh giới kinh mạch:
  • Võ Giả (từ cấp 90 Chuyển Sinh 1 trở lên).
  • Võ Tướng (từ cấp 90 Chuyển Sinh 1 trở lên).
 • Ta muốn nhận thưởng mỗi ngày (tiêu hao 1 Bát Nhã nhỏ, 1 Bát Nhã lớn, 3 Hạt Giống) nhận được các phần thưởng sau:
  • 10 Mảnh Thiên Môn (có thể giao dịch).
  • 50 Mảnh Thiên Cang (có thể giao dịch).
  • 6 Cổ Linh Ngọc.
  • Lưu ý: Đẳng cấp 83 trở lên, đã gia nhập hệ phái mới có thể nhận thưởng mỗi ngày.
 • Ta muốn nhận thưởng theo đẳng cấp của Chí Tôn Vương Lệnh.
 • Bang hội Chí Tôn:
  • Cách đăng ký:
   • Bang chủ đã kích hoạt Chí Tôn Vương Lệnh.
   • Bang chủ đăng ký tham gia tiêu hao 8 Vàng/1 lần/1 tuần. Kết thúc mỗi tuần, Bang chủ cần đăng ký lại.
   • Thời gian đăng ký: Từ 00h00 thứ Hai - 20h00 Chủ Nhật.
   • Các thành viên trong Bang hội nếu muốn tham gia chương trình phải kích hoạt Chí Tôn Vương Lệnh cho bản thân.
  • Cách tham gia xây dựng Bang hội, nâng cao điểm tích lũy:
   • Cần nộp các tài nguyên (1 lần/1 tuần): 1 Xu vật phẩm + 1 Vàng + 10 trái cây bất kỳ.
   • Thời gian xây dựng: Từ 00h00 thứ Hai - 20h00 Chủ Nhật.
  • Phần thưởng: Chỉ nhận 1 lần/1 tuần, từ 20h30 - 23h30 Chủ Nhật hàng tuần. Số lượng thành viên tham gia càng nhiều thì điểm kinh nghiệm càng cao.
   • Ví dụ: Bang hội có 3 thành viên tham gia xây dựng thì điểm kinh nghiệm nhận được = 2.000.000 x 3 = 6.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Tổ đội Chí Tôn:
  • Tổ đội bắt buộc từ 2 nhân vật trở lên.
  • Các thành viên trong tổ đội đã kích hoạt trạng thái Chí Tôn Vương Lệnh (kích hoạt tại Anh/Chị Chủ Phòng Máy).
  • Chủ tổ đội nhấp vào dòng chọn dưới (chọn 1 trong 2):
   • Phổ Thông: Điểm kinh nghiệm cả tổ đội cùng nhận được = 3.000.000 + (3.000.000 x số thành viên trong tổ đội).
    • Ví dụ: Tổ đội có 3 thành viên thì số điểm kinh nghiệm nhận được = 3.000.000 + (3.000.000 x 3) = 12.000.000 điểm kinh nghiệm.
   • Vô Song (Chủ tổ đội kích hoạt tiêu hao 8 Xu vật phẩm + 8 Vàng): Điểm kinh nghiệm cả tổ đội cùng nhận được = 5.000.000 + (5.000.000 x số thành viên trong tổ đội).
    • Ví dụ: Tổ đội có 3 thành viến thì số điểm kinh nghiệm nhận được = 5.000.000 + (5.000.000 x 3) = 20.000.000 điểm kinh nghiệm.

Nhận thưởng theo đẳng cấp

Nhân sĩ nhận nhiệm vụ theo cấp độ và hoàn thành nhiệm vụ để nhận được phần thưởng tương ứng ở cấp độ đó. Nhận thưởng tại NPC Anh/Chị Chủ Phòng Máy.

Khi vượt qua mốc đẳng cấp của nhiệm vụ thì sẽ không nhận được phần thưởng của nhiệm vụ đó.

Chuyển Sinh Đẳng cấp nhận nhiệm vụ Nhiệm vụ Phần thưởng
Chuyển Sinh 1 - 5 79 Nộp 1 Quân Công Chương
 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
80 Nộp 1 Quân Công Chương
 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
81 Nộp 1 Quân Công Chương
 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
82 Nộp 2 Quân Công Chương
 • 20.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
83 Nộp 2 Quân Công Chương
 • 20.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
84 Nộp 2 Quân Công Chương
 • 20.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
85 Nộp 3 Quân Công Chương
 • 30.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
86 Nộp 3 Quân Công Chương
 • 30.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
87 Nộp 3 Quân Công Chương
 • 30.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
88 Nộp 1 Quân Công đại
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
89 Nộp 1 Quân Công đại
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Vàng.
90 Nộp 1 Quân Công đại
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 5.000 điểm Chân khí.
91 Nộp 1 Quân Công đại
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 5.000 điểm Chân khí.
92 Nộp 1 Quân Công đại
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 5.000 điểm Chân khí.
93 Nộp 2 Quân Công đại
 • 100.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10.000 điểm Chân khí.
94 Nộp 2 Quân Công đại
 • 100.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10.000 điểm Chân khí.
95 Nộp 1 Quân Công huy hoàng
 • 300.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 20.000 điểm Chân khí.
96 Nộp 1 Quân Công huy hoàng
 • 300.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 20.000 điểm Chân khí.
97 Nộp 2 Quân Công huy hoàng
 • 500.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 20.000 điểm Chân khí.
98 Nộp 2 Quân Công huy hoàng
 • 500.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 20.000 điểm Chân khí.
99 Nộp 3 Quân Công huy hoàng
 • 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 50.000 điểm Chân khí.
Phục Sinh 1 90 --
 • Kích hoạt cảnh giới Võ Vương.
 • 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 290 Ma Tinh (không thể giao dịch).
91 - 99
 • Nhận nhiệm vụ tiêu hao 1 Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu.
 • Nhận ngẫu nhiên 3 trong số 50 nhiệm vụ trong danh sách (nhận nhiệm vụ, hoàn thành và nhận thưởng mỗi ngày).
 • Có thể hoàn thành nhanh 3 nhiệm vụ nhờ NPC Anh/Chị Chủ Phòng Máy hỗ trợ (tiêu hao 2 Đại Ngân Phiếu).
 • 390.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 39 trái cây ngẫu nhiên (1 loại).
 • 999 Võ Lâm Bảo Hạp.
Phục Sinh 2 75  --
 • 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 290 Ma Tinh (không giao dịch được).
79 - 99                        
 • Nhận nhiệm vụ tiêu hao 1 Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu.
 • Nhận ngẫu nhiên 3 trong số 50 nhiệm vụ trong danh sách (nhận nhiệm vụ, hoàn thành và nhận thưởng mỗi ngày).
 • Có thể hoàn thành nhanh 3 nhiệm vụ nhờ NPC Anh/Chị Chủ Phòng Máy hỗ trợ (tiêu hao 2 Đại Ngân Phiếu).
 • 690.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 6 Nhân Sâm Vạn Năm.
 • 999 Võ Lâm Bảo Hạp.

Sau đây là danh sách nhiệm vụ ngẫu nhiên trong ngày:

Nhiệm vụ ngày
Hoàn thành 1 lần nhận thưởng chiến trường Nông Trang
Hoàn thành 2 lần nhận thưởng chiến trường Nông Trang
Hoàn thành 1 lần nhận thưởng chiến trường Lương Thảo
Hoàn thành 2 lần nhận thưởng chiến trường Lương Thảo
Hoàn thành 1 lần nhận thưởng chiến trường Thành Trì
Hoàn thành 2 lần nhận thưởng chiến trường Thành Trì
Hoàn thành 1 lần nhận thưởng chiến trường Nhạn Môn
Hoàn thành 2 lần nhận thưởng chiến trường Nhạn Môn
Hoàn thành 1 nhận thưởng nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến
Hoàn thành 2 nhận thưởng nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến
Hoàn thành 4 nhận thưởng nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến
Hoàn thành 5 nhận thưởng nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến
Hoàn thành 1 nhận thưởng nhiệm vụ Thịt Nướng
Hoàn thành 2 nhận thưởng nhiệm vụ Thịt Nướng
Hoàn thành 3 nhận thưởng nhiệm vụ Thịt Nướng
Hoàn thành 4 nhận thưởng nhiệm vụ Thịt Nướng
Hoàn thành 2 lần nhận thưởng chiến thắng Thiên Môn Trận
Hoàn thành 4 lần nhận thưởng chiến thắng Thiên Môn Trận
Hoàn thành 1 lần vượt ải 7 Tàng Kiếm Sơn Trang
Hoàn thành 2 lần vượt ải 7 Tàng Kiếm Sơn Trang
Hoàn thành 3 lần vượt ải 7 Tàng Kiếm Sơn Trang
Sử dụng thành công 10 Pháo Hoa
Sử dụng thành công 20 Pháo Hoa
Sử dụng thành công 40 Pháo Hoa
Hoàn thành 1 lần vượt Thái Hư Huyễn Cảnh thu phí
Hoàn thành 2 lần vượt Thái Hư Huyễn Cảnh thu phí
Hoàn thành 3 lần vượt Thái Hư Huyễn Cảnh thu phí
Hoàn thành 1 lần vượt Thái Hư Huyễn Cảnh
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Thông Thiên Đỉnh
Tham gia 1 lần Vạn Kiếm Trũng
Tham gia 1 lần Địa Huyền Cung
Nộp thành công 1 lần Cúng Tế - Trị Quốc Bình Thiên Hạ
Nộp thành công 1 lần Trị An - Trị Quốc Bình Thiên Hạ
Nộp thành công 1 lần Thủy Lợi - Trị Quốc Bình Thiên Hạ
Nộp thành công 1 lần Luyện Đơn - Trị Quốc Bình Thiên Hạ
Kích hoạt thành công 1 Hạt Giống
Kích hoạt thành công 6 Hạt Giống
Kích hoạt thành công 24 Hạt Giống
Kích hoạt thành công 1 cây Bát Nhã nhỏ
Kích hoạt thành công 6 cây Bát Nhã nhỏ
Kích hoạt thành công 16 cây Bát Nhã nhỏ
Kích hoạt thành công 1 cây Tứ Linh
Kích hoạt thành công 6 cây Tứ Linh
Kích hoạt thành công 16 cây Tứ Linh
Sử dụng 20 Nữ Oa Bảo Hạp
Sử dụng 50 Nữ Oa Bảo Hạp
Sử dụng 100 Nữ Oa Bảo Hạp
Sử dụng 05 Ngôi Sao May Mắn
Sử dụng 10 Ngôi Sao May Mắn
Sử dụng 16 Ngôi Sao May Mắn
Tiêu diệt 200 Kiếm Tiên Tử
Tiêu diệt 200 Sa Mạc Hành Nhân
Tiêu diệt 200 Xích Luyện Hỏa Hồ
Tiêu diệt 200 Tiểu Lam Xoa Quỷ

Lưu ý

 • Thời gian Chí Tôn Vương Lệnh: 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần tại mỗi mốc đẳng cấp.
 • Riêng đẳng cấp 91 - 99 Phục Sinh và 79 - 99 Phục Sinh 2, mỗi ngày chỉ được nhận và hoàn thành 1 nhiệm vụ. Qua ngày sẽ cập nhật lại và không cộng dồn số lần nhận nhiệm vụ.