Đối với các tài khoản tạo sau ngày 28/11/2013 - Cái Thế Anh Hào, sau khi kích hoạt Lôi Hổ Lệnh Bài, nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng sau:

Yêu cu Tên phần thưởng Hạn sử dụng Giao dịch
Quân công Danh vọng Sư môn Đẳng cấp
50.000 3.000 4.000 74 3 Đại Nhân Sâm 7 ngày --
15 Tu Chân Yếu Quyết
1 Thiên Hà Mật Tịch --
1 Tử Hà Mật Tịch
1 Chiêm Y Phổ
1 Tu La Mật Tịch
1 Kim Thiền Phổ
1 Bổ Thạch Mật Tịch
1 Bổ Kim Mật Tịch
50.000 3.000 4.000 75 7 Huy Hiệu Chiến Công Huy Hoàng 7 ngày --
 1 Ngoại trang Chiến Trường 60 ngày Không
50.000 3.000 4.000 76 100 Mảnh Thiên Thạch -- --
100 Thiên Thạch
50.000 5.000 5.000 77 1 Bộ trang bị Thương Ưng Đô Thống +10 -- Không
1 Phong Thưởng Lệnh Đô Thống 30 ngày --
55.000 5.000 5.000 78 3 Túi Bí Kíp
(theo hệ phái, Thúy Yên, Côn Lôn nhận 15 Yếu Quyết môn phái ngẫu nhiên)
-- --
3 Mật Tịch Sư Môn 45
(theo hệ phái)
55.000 5.000 5.000 79 800 Mộc Rương -- --
3 Mật Tịch Sư Môn 70
(theo hệ phái)
60.000 6.000 6.000 80 3 Mật Tịch Sư Môn 70 cao cấp
(theo hệ phái)
-- --
Kích hoạt danh hiệu Võ Giả
15 Tu Chân Yếu Quyết 7 ngày Không
65.000 7.000 7.000 81 1 Thiên Thạch Linh Thạch 15 ngày --
70.000 8.000 8.000 82 1 Thương Ưng Tiên Phong Hiệu Kỳ -- Không
75.000 9.000 9.000 83 1 Thương Ưng Tiên Phong Hiệu Phù -- Không
80.000 10.000 10.000 84 1 Mật Tịch Trấn Phái
(theo hệ phái)
-- --
80.000 10.000 10.000 85 88 Cổ Linh Thạch -- Không
88 Cổ Linh Ngọc
81.000 10.500 10.500 86 1 Thiên Thạch Linh Thạch 15 ngày --
3 Mật Tịch Sư Môn 70 cao cấp
(theo hệ phái)
--
82.000 11.000 11.000 87 3 Thiên Huyễn Khắc Bản cấp 3 -- --
7 Vé Tiếu Y Vàng 15 ngày
100.000 12.000 12.000 88 1 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch 15 ngày --
100.000 13.500 13.500 89 500 Ma Tinh --  Không
100.000 15.000 15.000 90 Kích hoạt danh hiệu Võ Tướng -- --
1 Đại Định Hồn 15 ngày
150.000 15.500 15.500 91 44 Thiên Thạch Tinh Thạch -- --
150.000 15.500 15.500 92 77.000 điểm Chân khí -- --
3 Lăng Ba Vi Bộ
175.000 15.500 15.500 93 1 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch 15 ngày --
200.000 15.500 15.500 94 1 Nón Diệu Dương +0 -- Không
1 Chuyển Sinh Đơn 60 ngày --
250.000 18.000 18.000 95 1 Áo Diệu Dương +0 -- Không
1 Chuyển Sinh Đơn 60 ngày --
275.000 20.000 20.000 96 11 Nữ Oa Tinh Thạch 15 ngày Không
1 Chuyển Sinh Đơn 60 ngày --
300.000 21.000 21.000 97 1 Quần Diệu Dương +0 -- Không
1 Chuyển Sinh Đơn 60 ngày --
320.000 21.000 21.000 98 1 Đại Định Hồn 15 ngày -- 
390.000 26.000 26.000 99 1 Chuyển Sinh Đơn 60 ngày --
1 Bộ Trang bị Kim Xà
(Âm Chế Ngũ Hành, ngẫu nhiên: 1 Áo Choàng, 1 Huy Chương, 1 Giày)
--  --
Danh hiệu: Cái Thế Anh Hào 30 ngày Nhận trực tiếp vào nhân vật
200 Ma Tinh -- Không
1 Thiên Thạch Linh Thạch 15 ngày --
2 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch 15 ngày --
77 Tẩy Tâm Khoáng cấp 3 -- --
77 Luyện Lô Thiết cấp 3 -- --
111 Thiết Tinh Cấp 3 -- --
700.000 30.000 30.000 Phục Sinh 1 cấp 96 Kích hoạt danh hiệu Võ Vương -- --
Danh hiệu Chiến Cuồng 30 ngày
100.000 điểm Chân khí --
1 Vũ khí Diệu Dương +0 -- 
5 Ngọc bội Diệu Dương
(loại 4% Mật Tịch - mỗi loại 1 cái)
--
Lam Mao Ngưu Bảo Bảo Vĩnh viễn

Lưu ý

 • Các trang bị nhận được đều theo phe, kiểu hình và môn phái của nhân vật.
 • Nhân vật nhận phần thưởng sẽ bị trừ điểm kinh nghiệm như sau:
  • Cấp 81: Nhận thưởng sẽ bị trừ 15.000.000 điểm kinh nghiệm, 300 Danh vọng và 300 Sư môn.
  • Cấp 86: Nhận thưởng sẽ bị trừ 20.000.000 điểm kinh nghiệm, 300 Danh vọng và 300 Sư môn.
  • Cấp 88: Nhận thưởng sẽ bị trừ 30.000.000 điểm kinh nghiệm, 300 Danh vọng và 300 Sư môn.
  • Cấp 90: Nhận thưởng sẽ bị trừ 50.000.000 điểm kinh nghiệm, 300 Danh vọng và 300 Sư môn.
  • Cấp 93, 94, 95, 96, 97, 98: Nhận thưởng sẽ tiêu hao 100.000.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 Danh vọng, 1.000 Sư môn và 1.000 Xu vật phẩm cho mỗi cấp.
  • Cấp 99: Nhận thưởng sẽ bị trừ 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm, 2 Hòa Thị Bích, 2 Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu, 2 Thần Tài Bảo Rương và 2 Nữ Oa Tinh Thạch.
  • Cấp 96 Phục Sinh 1: Nhận thưởng sẽ bị trừ 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm, 3 Hòa Thị Bích, 3 Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu, 3 Thần Tài Bảo Rương và 3 Nữ Oa Tinh Thạch.