Phần Thưởng

 • Các phần thưởng vật phẩm ingame sẽ được GM trao trực tiếp cho Đội Trưởng.
 • Danh sách phần thưởng sẽ được công bố trước khi bắt đầu giải đấu.
 • Đối với phần thưởng Xu trong game: Trao thưởng trực tiếp vào tài khoản mỗi thành viên.
 • Trong quá trình trao thưởng Xu Võ Lâm II vào tài khoản thành viên, nếu sự cố xảy ra việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Khách hàng chấp nhận quyết định của VNG và đồng ý không khiếu nại việc này.
 • Thời gian dự kiến trao thưởng: Sau khi kết thúc giải đấu 2 tuần.
 • Danh mục phần thưởng sẽ được đăng tải công khai trên trang chủ: volam2.zing.vn.
 • Trong quá trình trao thưởng vào tài khoản thành viên, nếu có sự cố xảy ra, việc trao thưởng sẽ được thực hiện lại. Khách hàng chấp nhận quyết định của VNG và đồng ý không khiếu nại.
Hạng giảiXu Võ Lâm IITrang bị
Vô Địch 200.000 1 bộ trang bị Uy Hổ Tướng +0
4 bộ Kim Xà cấp 6 +13
Á Quân 120.000 4 bộ Kim Xà cấp 6 +0
Hạng Ba 80.000 2 bộ Kim Xà cấp 6 +0
Hạng Tư 40.000 -
Khuyến Khích 20.000 -
Khuyến Khích 20.000 -
 • Lưu ý:
  • Trang bị Uy Hổ Tướng không kèm theo vũ khí.
  • Phần thưởng Kim Xà có thể tùy chọn và chưa được dưỡng thành.