Về trang đầu

Điều chỉnh kỹ năng môn phái

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm cân bằng các môn phái trên giang hồ hiện tại, giúp sở trường của các phái được phát huy tốt hơn, kể từ bản cập nhật Quần Hùng Chiến Hải tháng 03/2020, thập đại môn phái võ lâm sẽ được điều chỉnh cân bằng hệ thống chiêu thức kỹ năng. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 18/03/2020.
  • Nội dung cập nhật: Điều chỉnh kỹ năng một số hệ phái như bảng dưới.
Tên Môn PháiTên Kỹ NăngNội Dung Điều Chỉnh
Thiếu Lâm Thiền Tông Cà Sa Phục Ma Thần Công Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Thiếu Lâm Tục Gia Nhiệm Mộc Đao Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Đạt Ma Vũ Kinh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Giãn cách xuất chiêu 4 giây, giảm 1 giây xuống còn 3 giây
Vô Thường Côn Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Cái Bang Tịnh Y Túy Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Bá Vương Quyền Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Lục Hợp Quyền Pháp Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Đường Môn Châm Bạo Vũ Lê Hoa Châm Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Thời gian duy trì đánh lui lên kẻ địch là 4 giây
Truy Tâm Tiễn Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Mãn Thiên Hoa Vũ Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Võ Đang Tục Gia Thiếu Dương Quyết Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia Thương Kỵ Dương Gia Bôn
Lang Thương
Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia Thiên
Hoành Thương
Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Bích Nguyệt Phi
Tinh Thương
Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Dương Gia Đảo
Hải Thương
Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Dương Gia Phá
Phong Thương
Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Hiệp Độc Thi Phù Tăng thời gian tồn tại Thi Phù Bảo Bảo từ 24h thành 72h
Thi Phù Tăng 20% sát thương từ Thi Phù (tất cả sát thương Thi Phù khi tấn công người khác tăng 20% sát thương)
Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Cổ Sư Yêu Cổ Có thể kháng 11 lần mọi trạng thái phụ tăng lên có thể kháng 14 lần mọi trạng thái phụ
Thúy Yên Linh Nữ Ngọc Long Xuyên Nguyệt Quyết Giảm 40% phản dame sát thương gây lên bản thân
Côn Lôn Thiên Sư Ngũ Lôi Chính Pháp Phù Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Cuồng Lôi Phù Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Côn Lôn Kiếm Tôn Hồi Phong Kiếm Canh Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Minh Giáo Thánh Chiến Dương Viêm Bạo Giãn cách xuất chiêu 55 giây, giảm 10 giây xuống còn 45 giây
Bạo Sát Kình Nộ khí tiêu hao 3 ô, giảm 1 ô còn 2 ô
Thiên Kiếp Phần Giá trị sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Vô Song Hồi Phong Trảm Nhật Côn Giãn cách xuất chiêu 85 giây, giảm 25 giây xuống còn 60 giây
Minh Giáo Huyết Nhân Hủ Thương Ấn Giãn cách xuất chiêu 160 giây, giảm 40 giây xuống còn 120 giây
Truy Hồn Ấn Giãn cách xuất chiêu 80 giây, giảm 10 giây xuống còn 70 giây

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm bắt thông tin quý giá. Nếu gặp khó khăn hoặc thắc mắc trên con đường hành tẩu giang hồ, nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.