Trang chủ

Đóng Toppage

Boss Hoàng Kim Thế Giới

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Boss Hoàng Kim Thế Giới & Boss Bang Hội - Những hoạt động hấp dẫn bật nhất chốn giang hồ nay sẽ được cập nhật thêm hệ thống phần thưởng mới, giúp các trận chiến càng thêm gây cấn và thú vị từ phiên bản Tinh Sát Liên Thành tháng 07/2019.

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 11/07/2019.
 • Nội dung: Cập nhật hệ thống Boss Hoàng Kim Thế Giới và Boss Bang Hội.

Thời gian xuất hiện Boss Hoàng Kim

Tên BossThời gian xuất hiệnTọa độ xuất hiện
Thương Thần Doanh Thiên 13h05 mỗi ngày Tần Lăng - 189/189
Nhậm Ngã Hành 21h05 mỗi ngày Dương Trung Động tầng 2 - 223/198
Lãnh Hương Lăng 21h05 mỗi ngày Phong Đô - 189/185
Bắc Lục Lâm Minh Chủ 23h05 mỗi ngày Phục Ngưu Sơn - 194/168
 • Boss tồn tại trong 30 phút từ khi xuất hiện. Nếu chưa bị tiêu diệt, Boss sẽ biến mất.

Vo Lam II

Quy tắc nhận thưởng Boss Hoàng Kim

 • Phần thưởng Boss được tính cho người ra đòn tiêu diệt Boss cuối cùng.
 • Người tiêu diệt Boss và Bang hội của người đó sẽ có quyền nhặt phần thưởng.
 • Sau khi Boss tử vong sẽ tạo ra thêm gói phần thưởng cho Bang hội và thời gian duy trì gói phần thưởng là 10 phút, thành viên cùng Bang với người tiêu diệt có thể nhặt phần thưởng. Mỗi nhân vật chỉ nhặt được phần thưởng 1 lần mỗi ngày.
 • Thành viên Chuyển sinh 5 trở lên, thời gian vào Bang phải hơn 24 giờ mới có thể nhặt gói phần thưởng từ Boss.
 • Boss Cao Cấp Nhậm Ngã Hành sẽ có 50 gói phần thưởng Bang hội.
 • Boss Trung Cấp Thương Thần Doanh Thiên, Lãnh Hương Lăng, Bắc Lục Lâm Minh Chủ còn lại sẽ có 30 gói phần thưởng Bang hội

Vo Lam II

Phần thưởng diệt Boss cao cấp Nhậm Ngã Hành

Tiêu diệt Boss có tỉ lệ nhận được phần thưởng sau
Thú cưỡi Gấu Manh Manh 7 ngày Thú cưỡi Gấu Manh Manh vĩnh viễn
2 Bích Tủy 2 Lưu Kim
2 Thiên Văn Thạch 4 Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang
1 Thiên Cang Lệnh 1 Thiên Môn Kim Lệnh
50 Chí Dương Hoàn 2 Phiếu Đổi Ngoại Trang
1 Bát Nhã Lớn 1 Kinh Mạch Ngân Nhân
1 Thiên Thạch Tinh Thạch 1 Tẩy Tâm Thạch 6
1 Luyện Lô Thiết 6 1 Điểm Tinh Thạch
1 Chiêu Yêu Kỳ (nhận Đồng Hành Siêu Cấp cấp 7 - tư chất 80)
 • Tất cả phần thưởng rơi từ Boss Hoàng Kim đều có thể giao dịch.

Phần thưởng diệt Boss trung cấp

Tiêu diệt Boss có tỉ lệ nhận được phần thưởng sau
Thú cưỡi Gấu Manh Manh 7 ngày 2 Bích Tủy
2 Lưu Kim 2 Thiên Văn Thạch
4 Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang 1 Thiên Cang Lệnh
1 Thiên Môn Kim Lệnh 50 Chí Dương Hoàn
2 Phiếu Đổi Ngoại Trang 1 Bát Nhã Lớn
1 Thiên Thạch Tinh Thạch 1 Kinh Mạch Ngân Nhân
1 Chiêu Yêu Kỳ (nhận Đồng Hành Siêu Cấp cấp 7 - tư chất 80)
 • Tất cả phần thưởng rơi từ Boss Hoàng Kim đều có thể giao dịch.

Gói phần thưởng Bang hội

Tiêu diệt Boss có tỉ lệ nhận được phần thưởng sau
5.000.000 kinh nghiệm 10.000.000 kinh nghiệm
20.000.000 kinh nghiệm 50.000.000 kinh nghiệm
1 Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang 1 Lưu Kim
1 Thiên Văn Thạch 1 Đồng Tế Chi Nguyện
1 Phiếu Đổi Ngoại Trang 5 Chí Dương Hoàn
10 Chí Dương Hoàn 20 Chí Dương Hoàn
1 Sổ Tay Cự Tử 5 Bích Tủy
1 Thiên Kiêu Lệnh 5 Thiên Thạch
5 Mảnh Thiên Thạch 5 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6
1 Kinh Mạch Ngân Nhân 1 Chiêu Yêu Kỳ
(nhận Đồng Hành Siêu Cấp cấp 7
tư chất 80)

Cập Nhật Boss Bang Hội

 • Nhiệm vụ sau khi được Bang Chủ, Bang Phó hoặc Trưởng Lão tiếp nhận sẽ có hiệu lực từ lúc nhận nhiệm vụ cho tới 24h00 Chủ Nhật.
 • Người chơi có thể nhận nhiệm vụ tiếp theo vào ngày thứ Hai của tuần mới.
 • Boss Bang Hội chia thành các cấp sau:
  • Cấp 1: Boss Bộ Phi Yên.
  • Cấp 2: Boss Hạ Cảnh Thắng, Nhiếp Đại Chùy.
  • Cấp 3: Boss Côn Lôn Nô, Bùi Hàng, Liễu Nghị, Hồng Tuyến.
 • Diệt Boss Bang Hội thành công sẽ nhận được quỹ Bang hội và phần thưởng ngẫu nhiên:
  • Diệt Boss cấp 1: 4.000 Quỹ Bang.
  • Diệt Boss cấp 2: 2.000 Quỹ Bang.
  • Diệt Boss cấp 3: 1.000 Quỹ Bang.
Phần thưởng ngẫu nhiên Boss cấp 1
2 Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang 1 Gấu Manh Manh 7 ngày
1 Lưu Kim 1 Thiên Văn Thạch
1 Đồng Tế Chi Nguyện 1 Phiếu Đổi Ngoại Trang
10 Chí Dương Hoàn nhỏ 1 Thiên Cang Lệnh
1 Thiên Môn Kim Lệnh 1 Bát Nhã Lớn
Phần thưởng ngẫu nhiên Boss cấp 2
1 Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang 1 Gấu Manh Manh 7 ngày
1 Lưu Kim 1 Thiên Văn Thạch
1 Đồng Tế Chi Nguyện 1 Phiếu Đổi Ngoại Trang
10 Chí Dương Hoàn nhỏ 1 Thiên Cang Lệnh
1 Thiên Môn Kim Lệnh 1 Bát Nhã Lớn
Phần thưởng ngẫu nhiên Boss cấp 3
1 Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang 1 Gấu Manh Manh 7 ngày
1 Lưu Kim 1 Thiên Văn Thạch
1 Đồng Tế Chi Nguyện 1 Phiếu Đổi Ngoại Trang
1 Chí Dương Hoàn nhỏ 1 Bát Nhã Lớn
 • Phần thưởng rơi ra từ Boss có thể giao dịch.
 • Bang hội đạt Quỹ Bang giới hạn thì khi diệt Boss sẽ không thể nhận thêm Quỹ Bang.
 • Quá trình nhận và tham gia nhiệm vụ sẽ được giữ nguyên người chơi có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang

Vo Lam II

 • Nhân vật có thể thu thập Vé Đổi Trang Sức Ngoại Trang để đổi Ngoại trang Ngư Gia Ngạo tại NPC Phong Hoa.

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II