Trang chủ

Đóng Toppage

Đồng Hành Cấp 7

Tháng 07/2019, hệ thống Bạn Đồng Hành tại Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới, ra mắt Bạn Đồng Hành Cấp 7 đầy uy lực cho cao thủ giang hồ. Bên cạnh đó, Sách Đồng Hành cấp 6 cũng sẽ xuất hiện với uy lực danh chấn giang hồ.

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 11/07/2019.
 • Nội dung cập nhật chi tiết như bên dưới.
 • Bên cạnh đó, hiện tại Bạn Đồng Hành cấp 6 có lỗi hiển thị phá địch 300 điểm sẽ được khắc phục hiển thị về đúng 100 điểm từ ngày 13/07/2019. 

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
 • NPC: Lão Đại (Dương Châu - 203/192)
 • Chức năng:
  • Đổi Sách Đồng Hành cấp 6.
  • Mua trứng Đồng Hành cấp 7 - Bách Yêu Nguyên Thần.
  • Mua Đồng Hành Siêu Cấp cấp 7 - Chiêu Yêu Kỳ.

Công thức đổi vật phẩm tại Lão Đại

Tiêu haoVật phẩm nhận
1 Sách Đồng Hành cấp 5 bất kỳ + 1 Thiên Môn Kim Lệnh 1 Sách Đồng Hành cấp 6
ngẫu nhiên
1 Sách Đồng Hành cấp 5 bất kỳ + 1 Thiên Cang Lệnh 1 Sách Đồng Hành cấp 6
ngẫu nhiên
1 Sách Đồng Hành cấp 5 bất kỳ + 6.000 vàng 1 Sách Đồng Hành cấp 6
ngẫu nhiên
4.000 vàng 1 Trứng Đồng Hành
Bách Yêu Nguyên Thần
15 Thiên Cang Lệnh + 15 Thiên Môn Kim Lệnh
+ 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chiêu Yêu Kỳ
(Đồng Hành Siêu Cấp cấp 7)

Chi tiết sách Đồng Hành cấp 6

TênThuộc tínhTư Chất
Chân Khí Hộ Thể Cấp 6 Tăng điểm phòng thủ 50 15
Ích Thọ Diên Dương Cấp 6 Tăng tỉ lệ sinh lực 15% 20
Cường Thân Bá Thể Cấp 6 Tăng tỉ lệ phòng ngự 5% 20
Âm Phong Thực Cốt Cấp 6 Tăng sát thương độc 350 25
Huyền Vũ Vô Song Cấp 6 Giảm thọ thương 7% 35
Vô Hành Vô Tương Cấp 6 Tăng tất cả thuộc tính 18 25
Kim Linh Phụ Thể Cấp 6 Tăng sức mạnh 45 20
Mộc Linh Phụ Thể Cấp 6 Tăng thân pháp 45 20
Thủy Linh Phụ Thể Cấp 6 Tăng nội công 45 20
Hỏa Linh Phụ Thể Cấp 6 Tăng linh hoạt 45 20
Thổ Linh Phụ Thể Cấp 6 Tăng căn cốt 45 20
Phá Không Trảm Ảnh Cấp 6 Tăng tỉ lệ nội ngoại công 15% 30
Sát Thương Gia Nâng Cấp 6 Tăng sát thương 150 30
Khinh Linh Tấn Tật Cấp 6 Tốc độ thi triển 8% 35
Vô Hình Chi Cổ Cấp 6 Tăng sát thương cổ độc 400 25
Linh Quang Nhất Thiểm Cấp 2 Xác suất tăng tấn công tất cả thuộc tính ngũ hành 15 40
Ngưng Thần Quyết Cấp 2 Tăng điểm bạo kích 18 40
Kinh Đào Quyết Cấp 2 Tăng bạo kích cộng thêm 75 40
Nguyên Thủy Bạo Nộ Cấp 2 Tăng phá địch 150 40
Thiết Bố Sam Cấp 2 Tăng vô cụ 150 40

Vo Lam II

Nguồn gốc Đồng Hành cấp 7

Bạn Đồng Hành cấp 7 có thể nhận được thông qua:

 • Luyện Yêu.
 • Mở trứng Bách Yêu Nguyên Thần.
 • Mở Chiêu Yêu Kỳ.
Chi tiết cách Luyện Yêu Đồng Hành các cấp
 • Thông qua Luyện Yêu, nhân sĩ có thể dùng Bạn Đồng Hành cấp thấp để kết hợp thành Bạn Đồng Hành cấp cao hơn.
 • Tổng cấp của 2 Bạn Đồng Hành mang đi Luyện Yêu sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công.
 • Ví dụ: 2 Bạn Đồng Hành cấp 6 khi mang đi Luyện Yêu sẽ có tổng cấp là 12: Tỷ lệ sinh ra Đồng Hành cấp 7 là 10% và Đồng Hành cấp 6 là 90%.
 • Chi tiết tỷ lệ Luyện Yêu như sau:
Tổng cấp của 2 Đồng Hành đem đi
luyện yêu
Tỷ lệ luyện thành công Đồng Hành
Cấp 1Cấp 2Cấp 3Cấp 4Cấp 5Cấp 6Cấp 7
2 80% 20%          
3 50% 50%          
4   80% 20%        
5   50% 50%        
6     80% 20%      
7     50% 50%      
8       80% 20%    
9       50% 50%    
10         90% 10%  
11         50% 50%  
12           90% 10%
13           50% 50%
Mở Trứng Bách Yêu Nguyên Thần
 • Mở Trứng Thú Cưng Siêu Cấp - Bách Yêu Nguyên Thần sẽ có tỷ lệ nhận được Bạn Đồng Hành ngẫu nhiên từ cấp 3 đến cấp 7.

Vo Lam II

Mở Chiêu Yêu Kỳ

Vo Lam II

Khi mở Chiêu Yêu Kỳ chắc chắn nhận được 1 trong 3 Bạn Đồng Hành cấp 7 siêu cấp theo tỉ lệ như sau:

 • Cáo Xinh (33%) - Có sẵn chiêu Tăng vô cụ chủ nhân 150 điểm.
 • Gấu Lưng Xanh (33%) - Có sẵn chiêu Tăng phá địch chủ nhân 150 điểm.
 • Gà Võ Hiệp (34%) - Có sẵn chiêu Tăng điểm bạo kích cho chủ nhân 18 điểm.

Các Đồng Hành siêu cấp cấp 7 đều có điểm tư chất là 80.

Hình minh họa một số Bạn Đồng Hành cấp 7

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II