Trang chủ

Đóng Toppage

Tín Vật Cấp 20

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trước những thử thách cam go vừa xuất hiện tại phiên bản mới, quần hùng nghĩa sĩ cần lắm sự hỗ trợ từ các trang bị mạnh mẽ để đủ sức đương đầu trước sóng gió.

Thấu hiểu thời thế, Quản Gia Bang Hội tại Biện Kinh sẽ ra mắt các trang bị Tín Vật Bang Hội cấp 16 - 20 hoàn toàn mới, đồng thời cải thiện thêm sức mạnh một số danh hiệu Bang hội, giúp cao thủ nhanh chóng nâng cao võ học bản thân.

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 11/07/2019.
 • Nội dung cập nhật gồm:
  • Thêm hiệu quả thuộc tính cho một số Danh Hiệu Bang Hội từ cấp 7 - 10.
  • Ra mắt Tín Vật Bang Hội mới từ cấp 16 - 20.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
 • NPC: Quản Gia Bang Hội (Biện Kinh - 176/175)
 • Chức năng: Đổi Tín Vật Bang Hội cấp 16 - 20.
 • Điều kiện: Nhân vật đã gia nhập Bang hội.

Tăng hiệu quả thuộc tính danh hiệu Bang hội

Cấp danh hiệuTên danh hiệuHiệu quả danh hiệu
1 Kết Nghĩa Vô cụ tăng 20
Sinh lực tăng 10.000
Phòng thủ bạo kích tăng 10
Giảm sát thương bạo kích tăng 10
2 Huề Thủ Vô cụ tăng 30
Sinh lực tăng 12.000
Phòng thủ bạo kích tăng 12
Giảm sát thương bạo kích tăng 15
3 Kim Lan Vô cụ tăng 40
Sinh lực tăng 14.000
Phòng thủ bạo kích tăng 14
Giảm sát thương bạo kích tăng 20
4 Tề Tâm Vô cụ tăng 50
Sinh lực tăng 16.000
Phòng thủ bạo kích tăng 16
Giảm sát thương bạo kích tăng 25
5 Đồng Hưởng Vô cụ tăng 80
Sinh lực tăng 18.000
Phòng thủ bạo kích tăng 20
Giảm sát thương bạo kích tăng 40
6 Phó Hỏa Vô cụ tăng 90
Sinh lực tăng 20.000
Phòng thủ bạo kích tăng 25
Giảm sát thương bạo kích tăng 50
7 Quần Hùng Vô cụ tăng 120
Sinh lực tăng 25.000
Phòng thủ bạo kích tăng 30
Giảm sát thương bạo kích tăng 60
8 Hợp Mưu Vô cụ tăng 150
Sinh lực tăng 30.000
Phòng thủ bạo kích tăng 35
Giảm sát thương bạo kích tăng 70
9 Chí Khí Vô cụ tăng 200
Sinh lực tăng 35.000
Phòng thủ bạo kích tăng 40
Giảm sát thương bạo kích tăng 80
10 Đồng Cừu Vô cụ tăng 300
Sinh lực tăng 40.000
Phòng thủ bạo kích tăng 50
Giảm sát thương bạo kích tăng 100

Ra mắt Tín Vật Bang Hội từ cấp 16 - 20

 • Tín Vật Bang Hội cấp 16 - 20 có thể mua tại cửa hàng Quản Gia Bang Hội.
 • Khi mua Tín Vật Bang Hội sẽ tiêu hao các nguyên liệu như Hiệp Nghĩa Chi Chứng, Vàng, điểm cống hiến Bang Hội và Tín Vật Bang Hội cấp thấp hơn.
Cấp Tín VậtTiêu hao để sở hữuThuộc tính hỗ trợ
16
 • Tín Vật cấp 15
 • 22.000 điểm cống hiến
 • 23.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 220
 • Kháng tất cả 57
 • Tăng sát thương 180
 • Tăng sinh lực 12.000
17
 • Tín Vật cấp 16
 • 26.000 điểm cống hiến
 • 26.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 240
 • Kháng tất cả 64
 • Tăng sát thương 210
 • Tăng sinh lực 16.000
18
 • Tín Vật cấp 17
 • 30.000 điểm cống hiến
 • 29.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 260
 • Kháng tất cả 71
 • Tăng sát thương 240
 • Tăng sinh lực 18.000
19
 • Tín Vật cấp 18
 • 34.000 điểm cống hiến
 • 32.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 280
 • Kháng tất cả 78
 • Tăng sát thương 270
 • Tăng sinh lực 20.000
20
 • Tín Vật cấp 19
 • 38.000 điểm cống hiến
 • 35.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 5.000 vàng
 • Tăng phá địch 300
 • Kháng tất cả 85
 • Tăng sát thương 300
 • Tăng sinh lực 25.000

Vo Lam II