Trang chủ

Đóng Toppage

Uẩn Linh Cấp 8

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trong lúc thiên hạ võ lâm ngày một sôi động hơn trước những tính năng mới của phiên bản Tinh Sát Liên Thành, tại Long Môn Trấn nơi Phượng Tường phủ xa xăm cũng bất ngờ hé lộ giai thoại về Uẩn Linh cấp 8, loại phù thêu độc đáo cực đỉnh giúp trang bị vốn đã mạnh nay càng thêm bá đạo kinh hoàng.

Tuy nhiên,sức mạnh này không hề dễ nắm giữ, cao thủ võ lâm buộc phải tham chiến vào chuỗi nhiệm vụ Danh Vọng Long Môn, thách đấu cùng các bậc kỳ nhân dị sĩ khắp nơi để tích lũy danh tiếng nhất định mới có thể sở hữu Uẩn Linh 8.

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 11/07/2019.
 • Nội dung cập nhật gồm:
  • Ra mắt Uẩn Linh cấp 8 và cửa hàng Uẩn Linh 8.
  • Ra mắt chuỗi nhiệm vụ Danh Vọng Long Môn.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
 • NPC: Thương Nhân Ba Tư (Phượng Tường - 210/203)
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ kích hoạt Danh Vọng Long Môn.
Võ Lâm II
 • NPC: Lý Hoa (Long Môn Trấn - 204/210)
 • Chức năng: Nhận nhiệm ngày Danh Vọng Long Môn.
Võ Lâm II
 • NPC: Tôn Nhị Liên (Long Môn Trấn - 206/205)
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm tuần Danh Vọng Long Môn.
  • Xem điểm Danh Vọng Long Môn.
Võ Lâm II
 • NPC: Lý Lão (Long Môn Trấn - 210/207)
 • Chức năng: Mở cửa hàng Uẩn Linh cấp 8.

Kích hoạt Danh Vọng Long Môn

 • Người chơi đối thoại với NPC Thương Nhân Ba Tư để nhận nhiệm vụ Tiền Đề - Chuỗi nhiệm vụ dùng để kích hoạt Danh Vọng Long Môn.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, người chơi sẽ được yêu cầu đi thỉnh giáo và khiêu chiến các bậc kỳ nhân võ học trải dài khắp các bản đồ võ lâm.
 • Trong chuỗi nhiệm vụ kích hoạt, người chơi có thể sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển đến Dược Vương Cốc khi có nhiệm vụ yêu cầu.
 • Trong quá trình thực hiện, người chơi có thể theo dõi tiến độ và yêu cầu chi tiết của nhiệm vụ thông qua giao diện F11.
 • Các nhiệm vụ Tiền Đề người chơi đều có thể bỏ qua, mỗi lần bỏ qua một bước nhiệm vụ người chơi cần tiêu hao 10 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Khi tham gia nhiệm vụ người chơi cần đảm bảo ô trống hành trang từ 5 ô trở lên.
 • Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tiền Đề thì hệ thống Danh Vọng Long Môn sẽ được kích hoạt. Đồng thời nhân vật nhận được Danh Vọng Long Môn Sơ Nhập Giang Hồ.

Vo Lam II

Tăng điểm Danh Vọng Long Môn

 • Sau khi mở Danh Vọng Long Môn, người chơi có thể nhận nhiệm vụ tuần và nhiệm vụ ngày tại các NPC Lý Hoa và Tôn Nhị Liên tại Long Môn Trấn.
 • Danh sách các nhiệm vụ ngày và tuần bao gồm như sau:
Danh sách nhiệm vụ tham gia phó bản
Tham gia phó bản Địa Huyền Cung nhận Địa Huyền Cung Ấn
Tham gia Vạn Kiếm Trũng nhận Luyện Thần Thiết
Tham gia Lương Sơn Bạc nhận Túi Xuyên Vẫn Tiễn
Tham gia Kiếm Đãng Yến Vân nhận Rìu Khai Sơn
Tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh nhận Thái Hư Thạch
Tham gia Thái Nhất Tháp nhận Thư Tay Lệnh Công
Danh sách nhiệm vụ thu thập vật phẩm
Thu thập 5 Huân Chương Anh Hùng Thu thập 1 Đôn Hoàng Huyền Tinh
Thu thập 2 Hào Hiệp Lệnh Thu thập 1 Đôn Hoàng Hổ Phách
Thu thập 1 Thái Nhất Đồng Quyển Thu thập 1 Đôn Hoàng Mã Não
Thu thập 1 Thái Nhất Thiết Quyển Thu thập 10 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
Thu thập 1 Thiết Tinh cấp 4 Thu thập 1 Đồng Tế Chi Nguyện
Thu thập 1 Hắc Diệu Thạch cấp 2 Thu thập 1 Huy Nguyệt Thạch
Thu thập 1 Huyết Trích Thạch cấp 2 Thu thập 1 Huyền Viêm Thiết
Thu thập 1 Nguyệt Bạch Thạch cấp 2 Thu thập 1 Viêm Linh Ti
Thu thập 1 Hổ Phách Thạch cấp 2 Thu thập 1 Da Ma Lang
Thu thập 1 Đôn Hoàng Huyền Thiết Thu thập 1 Da Địa Long
Danh sách nhiệm vụ truy sát
Tiêu diệt Ngô Lỗi
(Ô Mông Bộ 192/174)
Tiêu diệt Viên Hạo
( Dược Vương Cốc 173/174)
Tiêu diệt Đoạn Vũ Trạch
(Tây Song Bản Nạp 2 - 173/190)
Tiêu diệt Yến Lăng Vân
(Kiếm Các Thục Đạo - 181/192)
Tiêu diệt Mông Nghị
(Miêu Lĩnh - 162/188)
Tiêu diệt Lê Bạng Tử
(Vũ Lăng Sơn - 176/190)
Tiêu diệt Nguyên Trĩ Sanh
(Đông Hải Tân 2 - 194/178)
Tiêu diệt Giang Thiên Sơn
(Mộ Tuyết Sơn Trang - 190/179)
Tiêu diệt Tân Chi Trợ
(Thanh Âm Động 1 - 185/185)
Tiêu diệt Ngưu Nghị
(Hạnh Hoa Thôn - 181/174)
Tiêu diệt Giải Trân
(Nhị Long Sơn - 174/172)
Tiêu diệt Tam Thiếu Gia
(Thanh Thành Sơn - 165/195)
Tiêu diệt Thời Bất Thiên
(Dã Trư Lâm - 238/182)
Tiêu diệt Ân Vô Phúc
(Quang Minh Đỉnh - 202/202)
Tiêu diệt Phan Hổ
(Nhạn Môn Quan - 190/189)
Tiêu diệt Lam Bào Khách
(Điểm Thương Sơn - 199/194)
Tiêu diệt Tiêu Vân Lan
(Đại Thảo Nguyên 1 - 172/180)
Tiêu diệt Dạ Xoa
(Phong Đô - 198/190)
Tiêu diệt Muộn Dầu Bình
(Mê Cung Sa Mạc - 179/177)
Tiêu diệt Phi Tướng Quân
(Thiên Sư Động 2 - 197/203)
 • Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ Tuần và nhiệm vụ Ngày của Danh Vọng Long Môn người chơi sẽ nhận được vật phẩm Bánh Đặc Chế giúp tăng 10 điểm Danh Vọng Long Môn.

Vo Lam II

 • Khi điểm Danh Vọng Long Môn đạt tới mức nhất định thì người chơi sẽ đạt được danh hiệu thành tựu cao hơn, cụ thể như sau:
CấpTên thành tựuDanh vọng cần
0 Sơ Nhập Giang Hồ -
1 Bộc Lộ Tài Năng 3.000
2 Danh Nổi Như Cồn 6.000
3 Công Danh Hiển Hách 10.500
4 Vang Danh Thiên Hạ 16.500
5 Vạn Người Ngưỡng Mộ 24.000
 • Nhiệm vụ Tuần và Nhiệm vụ Ngày có thể được bỏ qua, mỗi lần bỏ qua người chơi sẽ tiêu hao 100 vàng/nhiệm vụ.
  • Khi tham gia nhiệm vụ người chơi cần đảm bảo ô trống hành trang từ 5 ô trở lên.
  • Nhiệm Vụ Ngày tối đa 10 nhiệm vụ 1 ngày và Nhiệm Vụ Tuần tối đa là 70 nhiệm vụ 1 Tuần.

Cửa hàng Uẩn Linh cấp 8

 • Điểm Danh Vọng Long Môn là điều kiện bắt buộc để người chơi có thể đổi các loại Uẩn Linh 8 và Ngoại Trang Mới tại cửa hàng Uẩn Linh 8 của NPC Lý Lão.
 • Ngoại trang khi khảm Uẩn Linh cấp 8 sẽ có thời hạn tối đa là 60 ngày (nếu thời hạn ngoại trang ít hơn 60 ngày sẽ theo thời hạn sử dụng của ngoại trang đó)
 • Lưu trữ Uẩn Linh cấp 8 cần 1.000 vàng và 50 Khắc Bản.

Vo Lam II

Vo Lam II

Hình ảnh Uẩn Linh cấp 8

Vo Lam II