00h00 ngày 29/12, bảo trì pay.zing.vn

28-12-2010

Quý đồng đạo thân mến,

Nhằm mục đích nâng cấp hệ thống và cải tiến chất lượng phục vụ hơn nữa, trang pay.zing.vn sẽ tạm gián đoạn để bảo trì trong thời gian sau:

Từ 00h00 đến 03h00 thứ Ba ngày 29/12/2010

https://pay.zing.vn/

Trong khoảng thời gian trên, quý đồng đạo không thể sử dụng các chức năng liên quan đến website pay.zing.vn. Sau thời gian bảo trì, các hoạt động sẽ trở lại như bình thường.