01h00 - 07/01: Bảo trì chức năng nạp thẻ

06-01-2011

- Bảo trì chức năng nạp thẻ pay.zing.vn

Quý nhân sĩ thân mến!

Với mục đích nâng cao chất lượng hệ thống và chất lượng phục vụ quý nhân sĩ một cách tốt nhất trong việc thanh toán trực tuyến tại pay.zing.vn, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì để nâng cấp. Cụ thể như sau:

  • Thời gian: Dự kiến bảo trì từ 01h00 – 04h00 ngày 07/01/2011.
  • Mục đích: Nâng cấp hệ thống chức năng nạp thẻ.


Lưu ý

  • Chỉ bảo trì chức năng nạp thẻ.
  • Các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường.

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo được biết thông tin kịp thời.