05/08: Giảm giá nâng cấp Tín Vật Bang Hội

04-08-2020

Quý nhân sĩ Võ Lâm 2 thân mến,

Nhằm tạo thêm cơ hội giúp quý nhân sĩ mau chóng nâng cao công lực, dễ dàng đương đầu trước những thử thách mới, từ ngày 05/08/2020, việc nâng cấp Tín vật sẽ được giảm giá với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày  05/08/2020

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
Quản Gia Bang Hội
 • Vị trí: Biện Kinh (176/175).
 • Chức năng:
  • Nhận các nhiệm vụ hàng ngày.
  • Mở cửa hàng cống hiến Bang hội.
  • Nâng cấp tín vật Bang hội.

Giới thiệu tín vật Bang hội

 • Tín Vật Bang Hội có thể mua tại cửa hàng Quản Gia Bang Hội.
 • Tăng cấp Tín Vật Bang Hội sẽ tiêu hao Hiệp Nghĩa Chi Chứng, vàng và điểm cống hiến và Tín Vật Bang Hội cấp thấp hơn trước đó.
Cấp tín vậtThuộc tính hỗ trợ
Tăng phá địchKháng tất cảTăng sát thương
110120
220320
330520
440730
5501430
6601630
7701830
8802050
9902250
101002970
111203170
121403380
1316040100
1418043120
1520050150
1622057180
1724064210
1826071240
1928078270
2030085300

Nội dung

Giảm giá nâng cấp tín vật Bang hội, công thức giảm giá chi tiết như sau:

Cấp tín vậtCông thức cũCông thức mới
1

200 điểm cống hiến

75 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

50 vàng

50 điểm cống hiến

50 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

50 vàng

2

Tín vật cấp 1

400 điểm cống hiến

200 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

100 vàng

Tín vật cấp 1

100 điểm cống hiến

100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

100 vàng

3

Tín vật cấp 2

600 điểm cống hiến

400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

150 vàng

Tín vật cấp 2

200 điểm cống hiến

200 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

150 vàng

4

Tín vật cấp 3

800 điểm cống hiến

600 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

250 vàng

Tín vật cấp 3

300 điểm cống hiến

300 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

200 vàng

5

Tín vật cấp 4

1.200 điểm cống hiến

800 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

300 vàng

Tín vật cấp 4

500 điểm cống hiến

500 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

250 vàng

6

Tín vật cấp 5

1.600 điểm cống hiến

1.200 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

300 vàng

Tín vật cấp 5

1.000 điếm cống hiến

1.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

300 vàng

7

Tín vật cấp 6

2.200 điểm cống hiến

2.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

400 vàng

Tín vật cấp 6

1.500 điểm cống hiến

1.500 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

400 vàng

8

Tín vật cấp 7

3.000 điểm cống hiến

3.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

500 vàng

Tín vật cấp 7

2.000 điểm cống hiến

2.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

500 vàng

9

Tín vật cấp 8

4.200 điểm cống hiến

4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

700 vàng

Tín vật cấp 8

3.000 điểm cống hiến

3.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

700 vàng

10

Tín vật cấp 9

5.000 điểm cống hiến

5.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

900 vàng

Tín vật cấp 9

3.500 điểm cống hiến

3.500 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

900 vàng

11

Tín vật cấp 10

5.800 điểm cống hiến

6.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

1.500 vàng

Tín vật cấp 10

4.000 điểm cống hiến

4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

1.500 vàng

12

Tín vật cấp 11

6.200 điểm cống hiến

10.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

2.000 vàng

Tín vật cấp 11

5.000 điểm cống hiến

5.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

2.000 vàng

13

Tín vật cấp 12

8.800 điểm cống hiến

14.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

2.500 vàng

Tín vật cấp 12

6.000 điểm cống hiến

6.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

2.500 vàng

14

Tín vật cấp 13

14.000 điểm cống hiến

17.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

3.500 vàng

Tín vật cấp 13

10.000 điểm cống hiến

10.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

3.500 vàng

15

Tín vật cấp 14

18.000 điểm cống hiến

20.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

4.500 vàng

Tín vật cấp 14

12.000 điểm cống hiến

12.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

4.500 vàng

16

Tín vật cấp 15

22.000 điểm cống hiến

23.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng

Tín vật cấp 15

18.000 điểm cống hiến

18.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng

17

Tín vật cấp 16

26.000 điểm cống hiến

26.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng

Tín vật cấp 16

20.000 điểm cống hiến

20.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng

18

Tín vật cấp 17

30.000 điểm cống hiến

29.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng

Tín vật cấp 17

22.000 điểm cống hiến

22.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng

19

Tín vật cấp 18

34.000 điểm cống hiến

32.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng

Tín vật cấp 18

24.000 điểm cống hiến

24.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng

20

Tín vật cấp 19

38.000 điểm cống hiến

35.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng

Tín vật cấp 19

26.000 điểm cống hiến

26.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

5.000 vàng