05 máy chủ được chuyển đến nhiều nhất tuần này

06-08-2010

- 05 máy chủ được quan tâm nhất tuần này

Quý nhân sĩ thân mến!

Tiếp tục mang đến những thông tin về hoạt động chuyển server của các máy chủ, Bổn Trang xin cung cấp danh sách 05 máy chủ được quna tâm nhất trong tuần. Máy chủ Phục Hổ liên tiếp đứng đầu danh sách là máy chủ được chuyển đến nhiều nhất tuần.

05 máy chủ được chuyển đến nhiều nhất

Máy chủ Số lượng chuyển đến
Phục Hổ 118
Hồng Ưng113
Thiên Hổ 106
Ngọa Hổ 97
Thanh Long 96

Thân chúc đồng đạo có những khoảnh khắc bôn tẩu thật thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.