08/04: Tạm đóng tính năng chuyển server

27-03-2011

- Tạm đóng chức năng chuyển server

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm đảm bảo tính công bằng và ổn định môi trường game VLTK II trước và trong khi diễn ra giải đấu Bang Hội Tinh Anh 5, Bổn Trang sẽ tạm đóng tính năng chuyển server trên toàn hệ thống game VLTK II. Cụ thể:

  • Thời gian tạm đóng: Từ sau bảo trì ngày 08/04/2011 - 24h00 ngày 22/04/2011.
  • Nội dung: Tạm đóng tính năng chuyển server trên toàn hệ thống VLTK II.

VLTK II

Tính năng chuyển server tạm đóng từ 08/04 - 22/04

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời và chuẩn bị thật chu đáo cho giải đấu BHTA 5.

Những thông tin mới nhất về tính năng chuyển sever và giải đấu BHTA 5 sẽ được Bổn Trang cập nhật thường xuyên tại trang chủ VLTK II, thân mời đồng đạo đón theo dõi.