08/10: Chạy tập tin auto update

07-10-2010

- Ngày mai - 08/10: Chạy tập tin auto update

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Với những cập nhật mới vào ngày 08/10/2010 như nâng cấp vũ khí Bộ Phi Yên, cải tạo trang bị Nguyên Soái, 1.000 Bánh Trung Thu, Thỏ con nướng bánh mùa vui ...Bổn Trang xin thông báo:

  • Sau bảo trì ngày mai - 08/10/2010, quý nhân sĩ vui lòng chạy tập tin auto update, nâng cấp phiên bản để vào game và trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời nhất cùng VLTK II.
  • Đồng thời cũng xin thông báo, trong ngày mai, trong game VLTK II sẽ thay đổi một số hình ảnh vật phẩm mới hơn, đẹp hơn và thu hút hơn.
Hình ảnh mới   

Bảo Rương Tàng Kiếm Đầu Quán

Bảo Rương Tàng Kiếm Y Giáp

Quân Công Huy Hoàng

Bát Nhã Nhỏ

Bát Bát ngoại trang bao

Quân Công Đại

Bao sính lễ kết hôn

Quân Công bài

Đầu thành biểu


Thân chúc đồng đạo vui cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.