0h00 - 5h00 16/12: bảo trì các máy chủ Hà Nội

15-12-2010

- Bảo trì các cụm máy chủ Hà Nội

Quý nhân sĩ thân mến!

Ngày mai, Bổn Trang sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống máy chủ và điều chỉnh một số cập nhật, xin thông báo đến đồng đạo gần xa các cụm máy chủ Hà Nội sẽ được bảo trì & nâng cấp, nên sẽ không thể đăng nhập vào game.

Lưu ý: các cụm máy chủ TPHCM có thể đăng nhập bình thường.

Thời gian bảo trìMáy chủ

Thời gian bảo trì: từ 0h00 đến 5h00 ngày 16/12/2010

Bảo trì các cụm máy chủ Hà Nội

  • Thần Long
  • Tàng Long
  • Thăng Long
  • Quyền Long
  • Tiên Phụng
  • Uy Long
  • Thanh Long
  • Hàng Long
  • Vân Long
  • Thiên Long

Sau thời gian bảo trì, quý đồng đạo vui lòng chạy tập tin auto update, cập nhật lên phiên bản 6.0.2 để có thể đăng nhập trở lại game. Chân thành cáo lỗi cùng đồng đạo gần xa.