10h00 - 18h00: Bảo trì hệ thống diễn đàn VLTK II

20-07-2009

- Bảo trì hệ thống diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ.

 

Kính gửi Quý đồng đạo,

Nhằm nâng cao sự thuận tiện và đáp ứng nhiều hơn nhu cầu kết nối cộng đồng trong thế giới võ lâm, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì hệ thống diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Thời gian bảo trì dự kiến:

10h00 - 12h00 20/07/2009.

 

Trong thời gian bảo trì Quý đồng đạo không thể đăng nhập vào diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II. Sau thời gian bảo trì dự kiến nêu trên đồng đạo có thể tiếp tục tham gia vào diễn đàn. Rất mong Quý đồng đạo thông cảm bất tiện trên.

 

Chưởng quản kính bút.