11h30 ngày mai, bảo trì hệ thống Website

17-09-2008

Kính gửi Quý đồng đạo gần xa!

 

Với mục đích hoàn thiện và nâng cao hơn chất lượng phục vụ Quý đồng đạo võ lâm, ngày mai – 18/09, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống Website.

 

Thời gian

Bắt đầu lúc 11h30 – dự kiến bảo trì trong khoảng 30 phút

 

Sau thời gian này, hệ thống Website sẽ hoạt động trở lại bình thường. Rất mong Quý đồng đạo thông cảm về sự bất tiện này.

 

Nay kính báo,

 

Chưởng quản kính bút.