12/02: Chuyển đổi trang bị Uy Hổ Tống - Liêu

11-02-2020

Quý đồng đạo thân mến,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp quý cao thủ võ lâm dễ dàng hơn trong việc tăng cao lực chiến, cũng như mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình bôn tẩu của tất cả đồng đạo, Bổn Trang quyết định ra mắt chức năng chuyển đổi các loại trang bị Uy hổ từ Tống sang Liêu và ngược lại kể từ ngày 12/02/2020. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 12/02/2020.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Học trò Thợ rèn Lưu
 
Tương Dương (176/182)

Bổ sung dòng chọn:

 • Chuyển đổi trang bị Uy Hổ Tướng Quân.
 • Chuyển đổi trang bị Uy Hổ Nguyên Soái.

Lưu ý:

 • Trang bị Uy Hổ nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
 • Cường hoá trang bị chuyển hoá sẽ về 0.
 • Tỷ lệ chuyển đổi thành công là 100%.

Nội dung

Chuyển đổi trang bị Uy Hổ Tướng Quân
Nguyên liệuNhận được
 • 1 Nón Tống/Liêu Uy Hổ Tướng Quân
01 Nón Liêu/Tống Uy Hổ Tướng Quân +0
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh + 10 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Áo Tống/Liêu Uy Hổ Tướng Quân
01 Áo Liêu/Tống Uy Hổ Tướng Quân +0
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh + 10 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Quần Tống/Liêu Uy Hổ Tướng Quân
01 Quần Liêu/Tống Uy Hổ Tướng Quân +0
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh + 10 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Tống/Liêu Uy Hổ Tướng Quân Lệnh Bài
01 Liêu/Tống Uy Hổ Tướng Quân Lệnh Bài
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh + 15 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Tống/Liêu Uy Hổ Tướng Quân Cờ Lệnh
01 Liêu/Tống Uy Hổ Tướng Quân Cờ Lệnh
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh + 15 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Tống/Liêu Uy Hổ Tướng Quân Lệnh Phù
01 Liêu/Tống Uy Hổ Tướng Quân Lệnh Phù
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh + 15 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Tống/Liêu Uy Hổ Tướng Quân Vũ Khí
01 Liêu/Tống Uy Hổ Tướng Quân Vũ Khí
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh + 10 Thiên Cang Lệnh
Chuyển đổi trang bị Uy Hổ Soái
Nguyên liệuNhận được
 • 1 Nón Tống/Liêu Uy Hổ Soái
01 Nón Liêu/Tống Uy Hổ Soái +0
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh + 15 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Áo Tống/Liêu Uy Hổ Soái
01 Áo Liêu/Tống Uy Hổ Soái +0
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh + 15 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Quần Tống/Liêu Uy Hổ Tướng Quân
01 Quần Liêu/Tống Uy Hổ Soái +0
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh + 15 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Tống/Liêu Uy Hổ Tướng Soái Hiệu Kỳ
01 Liêu/Tống Uy Hổ Soái Hiệu Kỳ
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh + 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Tống/Liêu Uy Hổ Soái Lệnh Kỳ
01 Liêu/Tống Uy Hổ Soái Lệnh Kỳ
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh + 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Tống/Liêu Uy Hổ Soái Hổ Phù
01 Liêu/Tống Uy Hổ Soái Hổ Phù
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh + 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Tống/Liêu Uy Hổ Soái Hiệu Phù
01 Liêu/Tống Uy Hổ Soái Hiệu Phù
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh + 20 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Tống/Liêu Uy Hổ Soái Vũ Khí
01 Liêu/Tống Uy Hổ Soái Vũ Khí +0
 • 15 Thiên Môn Kim Lệnh + 15 Thiên Cang Lệnh

Võ Lâm II