12 & 13/09: Bảo trì 3 Nghênh Khách Đường

11-09-2009

- Thông báo mới nhất từ Nghênh Khách Đường

 

Kính gửi Quý đồng đạo!

 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới, 3 Nghênh Khách Đường: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các Trạm Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng tại các tỉnh, thành này sẽ tạm ngưng hoạt động để bảo trì và nâng cấp hệ thống.

 

Thời gian dự kiến bảo trì

2 ngày : Từ 12/09 đến hết ngày 13/09/2009.

 

Ngày 14/09/2009, các Nghênh Khách Đường và các Trạm Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng sẽ mở cửa hoạt động trở lại bình thường để tiếp tục phục vụ đồng đạo.


Rất mong Quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của đồng đạo.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

TIn liên quan:

 

>>>  Nghênh Khách Đường: Nghỉ Lễ Quốc Khánh