14h15 ngày 24/12: Bảo trì toàn bộ máy chủ VLTK II

24-12-2010

Quý nhân sĩ thân mến!

Hiện tại, Bổn Trang đang tiến hành nâng cấp hệ thống máy chủ và điều chỉnh một số cập nhật, xin thông báo đến đồng đạo gần xa hệ thống máy chủ sẽ bảo trì trong khoảng thời gian sau:

Thời gian dự kiến

Bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ VLTK II từ 14h15 - 16h00 ngày 24/12/2010.

Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ cập nhật thông tin được kịp thời. Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện trên.