24h00 ngày mai: Ngừng bán Nữ Oa Bảo Hạp

19-02-2011

- 20/02: Ngừng bán Nữ Oa Bảo Hạp

Quý nhân sĩ thân mến!

Ngày 20/02/2011, sự kiện Hái Lộc Đầu Năm sẽ chính thức kết thúc, theo đó, các vật phẩm đi theo sự kiện Tết Tân Mão cũng sẽ ngừng bán tại Ngự Các. Tức là vào 24h00 - ngày 20/02/2011, Ngự Các sẽ ngừng bán Nhánh Hoa Mai và Nữ Oa Bảo Hạp.

20/02: Ngự Các ngừng bán Nữ Oa Bảo Hạp

Thông tin mới nhất về Nữ Oa Bảo Hạp sẽ được Bổn Trang cập nhật tại trang chủ VLTK II trong thời gian sớm nhất, thân mời đồng đạo đón theo dõi.