5h00 – 7h00 ngày mai: Bảo trì các máy chủ miền Bắc

19-11-2008

- 5h00 – 7h00 ngày mai, bảo trì hệ thống máy chủ miền Bắc.

 

Thân gửi Quý đồng đạo,

 

Nhằm mục đích bảo trì và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các cụm máy chủ miền Bắc.

 

Thời gian dự kiến:

5h00 – 7h00 thứ Năm ngày 20/11/2008

 

Sau thời gian nói trên, đồng đạo có thể đăng nhập vào trò chơi để tiếp tục hành trình bôn tẩu. Xin cáo lỗi cùng Quý đồng đạo về những bất tiện nói trên, đồng thời Bổn Trang mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của Quý đồng đạo.

 

Chưởng quản kính bút.