9h00 sáng nay: Mở lại các máy chủ game VLTK II

01-12-2009

- Thời gian mở lại tất cả các máy chủ VLTK II

 

Thân gửi Quý đồng đạo.

 

Sáng nay, Bổn Trang đã hoàn thành việc nâng cấp và ổn định hệ thống máy chủ VLTK II, như vậy, Quý đồng đạo có thể đăng nhập để tiếp tục hành trình bôn tẩu của mình.

 

Thời gian mở lại các máy chủ:

9h00 sáng nay - thứ Ba - ngày 1/12/2009

 

 

Nay Bổn Trang thông báo để Quý đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời.

 

Thân chúc đồng đạo hành tẩu thuận lợi.

 

Chưởng quản kính bút.