Bảo trì chức năng nạp ZingXu qua SMS

13-04-2011

- Bảo trì hệ thống nạp ZingXu qua SMS đối với thuê bao Mobifone.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống nạp ZingXu qua hệ thống SMS đối với các thuê bao Mobifone. Như vậy trong thời gian này, quý đồng đạo không thể sử dụng dịch vụ nạp ZingXu bằng SMS.

Thời gian bảo trì: 20h00 ngày 13/04 đến 12h00 ngày 14/04/2011

Nạp ZingXu bằng SMS

Nay Bổn Trang thông báo, để đồng đạo thuận tiện nạp ZingXu cho tài khoản của mình. Riêng các thuê bao Vinaphone, Viettel vẫn có thể dụng chức năng nạp ZingXu bằng SMS bình thường.