Bảo trì để nâng cấp một số máy chủ

22-07-2010

- Bảo trì một số máy chủ

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ, cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến bảo trì

Bảo trì và nâng cấp hệ thống một số máy chủ:

Máy chủ Thời gian bảo trì

Cuồng Long

Bá Long

Tường Phụng

Hỏa Long

Xích Long

Uy Long

Thanh Long

Ngọc Phụng

Từ 23h00 ngày 22/07 -

04h00 ngày 23/07/2010

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo nắm thông tin kịp thời. Thân chúc đường hành tẩu của đồng đạo gặp nhiều may mắn.