Bảo trì hệ thống diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

16-11-2009

- Bảo trì hệ thống diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II

 

Thân gửi Quý đồng đạo gần xa!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hoàn thiện hệ thống diễn đàn, hôm nay Bổn Trang tiến hành bảo trì hệ thống diễn đàn Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Lưu ý: Riêng hệ thống Trang chủ, máy chủ và các trang khác hoạt động bình thường.

 

Thời gian dự kiến bảo trì

 

Từ 14h00 đến 15h00 hôm nay - ngày 16/11/2009

 

Sau thời gian thông báo trên, Quý đồng đạo có thể tiếp tục chia sẻ tâm tư tình cảm, kinh nghiệm bôn tẩu tại diễn đàn VLTK II như thường lệ.

 

Thân chúc đồng đạo hành tẩu thuận lợi.

 

Chưởng quản kính bút.