Bảo trì hệ thống id.zing.vn và pay.zing.vn

27-01-2010

Kính gửi Quý đồng đạo,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian Tết, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống trang id.zing.vnpay.zing.vn, cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì:

Từ 04h30 - 07h00 sáng thứ Năm ngày 28/01/2010

Trong thời gian trên, Quý đồng đạo sẽ không thể truy cập trang id.zing.vn, pay.zing.vn, xu.zing.vn, daily.zing.vn, hotro1.zing.vn và không thể sử dụng các chức năng liên quan đến các website này như: tạo tài khoản, đổi mật khẩu, nạp tiền, đổi ZingXu, gửi yêu cầu hỗ trợ...

Rất mong Quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này. Thân chúc đồng đạo một năm mới nhiều niềm vui cùng bằng hữu, thân quyến.