Bảo trì hệ thống trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II

27-11-2008

Kính gửi Quý đồng đạo gần xa!

 

Với mục đích hoàn thiện và nâng cao hơn chất lượng phục vụ Quý đồng đạo võ lâm; chiều nay – ngày 27/11/2008, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp Trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II trong thời gian như sau:

 

Thời gian:

Từ 14h00 đến 17h00 ngày 27/11/2008

 
Sau thời gian này, Trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ hoạt động trở lại bình thường. Rất mong Quý đồng đạo thông cảm về sự bất tiện này.
 
Riêng các trang web của các cuộc thi chào mừng phiên bản Võ Lâm Truyền Kỳ II miễn phí và  hệ thống game hoạt động đều bình thường.

 

Nay kính báo,

 

Chưởng quản kính bút.