Bảo trì hệ thống website tài khoản và nạp thẻ

13-05-2009

- Bảo trì hệ thống đăng ký và nạp thẻ

 

Quý đồng đạo thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời nâng cấp hệ thống đăng kỳ và nạp thẻ để phục vụ đồng đạo một cách hiệu quả nhất. Bổn Trang xin thông báo thời gian bảo trì hệ thống như sau:

 

Thời gian: từ 22h00 ngày 15/05/2009 đến 07h00 ngày 16/05/2009.

Trong thời gian bảo trì, đồng đạo sẽ:

+ Không thể thực hiện các chức năng trên trang id.zing.vnpay.zing.vn
+ Không thể nạp thẻ vào tài khoản thông qua tin nhắn (SMS).

 

Sau thời gian này, đồng đạo có thể sử dụng chức năng đăng ký và nạp thẻ hoạt động bình thường. Nay Bổn Trang thông báo để Quý đồng đạo thuận tiện hơn trong quá trình bôn tẩu.

 

Chưởng quản kính bút.

 

Tin liên quan:

 

>>> Bảo trì hệ thống nạp thẻ từ 00h00 đến 06h00 ngày 12/05/2009