Bảo trì máy chủ Hoàng Ưng

18-08-2010

Bảo trì máy chủ Hoàng Ưng

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống và điều chỉnh một số cập nhật, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Hoàng Ưng, dự kiến như sau:

Dự kiến bảo trì máy chủ Hoàng Ưng

từ 12h45 - 13h00 chiều nay - 18/08/2010

Sau thời gian trên, quý nhân sĩ có thể tiếp tục đăng nhập và bôn tẩu tại Hoàng Ưng. Nay Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ cập nhật thông tin được kịp thời.

Lưu ý:

Chỉ bảo trì tại Hoàng Ưng, các máy chủ khác vẫn đăng nhập game bình thường.