Bảo trì tất cả các máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II

12-06-2009

- Bảo trì các cụm máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Kính gửi Quý đồng đạo,

 

Để nâng cao chất lượng phục vụ và mở tính năng Ngự Các, Bổn Trang sẽ bảo trì các cụm máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II. Nay thông báo để tất cả Quý đồng đạo gần xa được rõ.

 

Thời gian dự kiến bảo trì:

9h30 - 10h00 thứ Sáu ngày 12/06/2009

 

Rất mong sự thông cảm của đồng đạo võ lâm cho bất tiện này. Sau thời gian bảo trì, Quý đồng đạo có thể tiếp tục bôn tẩu thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II bình thường.

 

Nay kính báo,

 

Chưởng quản kính bút.