Bảo trì trang hỗ trợ khách hàng

31-03-2011

- Bảo trì trang hỗ trợ khách hàng

Quý nhân sĩ thân mến!

Với mong muốn hỗ trợ đồng đạo một cách thuận tiện & nhanh chóng nhất trong quá trình bôn tẩu giang hồ, Bổn Trang tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thổng.trang hỗ trợ khách hàng.

Thời gian dự kiến bảo trì từ 16h00 ngày 31/03/2011 - 08h00 ngày 01/04/2011

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Trong thời gian bảo trì, quý nhân sĩ không thể thực hiện các thao tác từ trang hỗ trợ khách hàng. Sau thời gian nâng cấp hệ thống hoạt động trở lại bình thường, thân mời đồng đạo tiếp tục truy cập và sử dụng.

Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện nói trên.