Bảo trì trang hotro.zing.vn

12-06-2009

- Bảo trì trang web hotro.zing.vn.

 

Kính gửi Quý đồng đạo,

 

Để nâng cao chất lượng phục vụ và hoàn thiên hệ thống, Bổn Trang sẽ bảo trì trang web hotro.zing.vn. Nay thông báo để tất cả Quý đồng đạo gần xa được rõ.

 

Thời gian dự kiến bảo trì:

21h00 - 24h00 thứ Sáu ngày 12/06/2009

 

Rất mong sự thông cảm của đồng đạo võ lâm cho bất tiện này. Sau thời gian bảo trì, Quý đồng đạo có thể tiếp tục sử dụng các chức năng trên trang web hotro.zing.vn bình thường.

 

Nay kính báo,

 

Chưởng quản kính bút.