Bảo trì trang web nạp thẻ pay.zing.vn

31-05-2009

- Bảo trì trang nạp thẻ pay.zing.vn

 

Quý đồng đạo thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời nâng cấp hệ thống nạp thẻ để phục vụ đồng đạo một cách hiệu quả nhất. Bổn Trang xin thông báo thời gian bảo trì hệ thống như sau:

 

Thời gian bảo trì:

Từ 00h00 đến 07h00 ngày 01/06/2009.

 

Trong thời gian bảo trì, đồng đạo sẽ: Không thể thực hiện chức năng nạp thẻ và các hoạt động liên quan đến trang pay.zing.vn

 

Sau thời gian bảo trì, đồng đạo có thể sử dụng chức năng nạp thẻ bình thường. Nay Bổn Trang thông báo để Quý đồng đạo thuận tiện hơn trong quá trình bôn tẩu.

 

Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

 >>>  Bảo trì trang hotro.zing.vn

 

>>>Bảo trì hệ thống website tài khoản và nạp thẻ

 

>>>Bảo trì hệ thống nạp thẻ từ 00h00 đến 06h00 ngày 12/05/2009