Cái Bang: Võ Lâm Đệ Nhất Bang

02-12-2007

Nhất bổn khiếp quần hùng

Tuyệt chưởng định giang sơn...

 

Cái Bang có lịch sử cũng khá lâu đời, được sáng lập khoảng vào thời Đường, sau khi Thiếu Lâm khai môn lập phái. Cái Bang thường được giang hồ xưng tụng là “Võ Lâm Đệ Nhất Bang” vì quy củ hoạt động và tiêu chí hành hiệp.

 


Cái Bang lúc thịnh, lúc suy nhưng bất kể lúc nào cũng đề cao tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phò nguy, đối phó ngoại xâm, nội phản, chống lại các thế lực xấu của võ lâm.

 

Do thường xuyên phải sinh sống trong điều kiện không thuận lợi, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt lẫn nguy hiểm trùng trùng, đệ tử Cái Bang đã tập được cho mình các giác quan nhanh nhạy và khả năng thích ứng với điều kiện ngoại cảnh rất tốt. Bất cứ nơi nào họ cũng có thể hồi phục khí huyết, thể lực. Tốc độ phục hồi cũng đa phần nhanh hơn các phái khác.

 Cái Bang Tịnh Y:

 

Chiến thần hàng long phục hổ uy chấn bát phương. Kỹ năng ra đòn nhanh, mạnh, chủ lực không thể thiếu trong các trận đánh


Cái Bang Ô Y:

 

Tiêu diêu tự tại. Kỹ năng chủ yếu phụ trợ đặc biệt, trong các trận đánh vừa có thể tự bảo vệ vừa gây khó khăn cho đối phương...

 


Cái Bang chi phối hầu hết các lực lượng võ lâm chính phái, cùng với Thiếu Lâm là lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên.

 

 

Xem thêm chi tiết